Kort om arbeidsgiver

Helgelandssykehuset Sandnessjøen, medisinsk avdeling, har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering (LIS2/3-indremedisin) med oppstart 1.september 2020.
Det kan bli ledig midlertidig stilling. Avdelingen er fra tidligere godkjent som gruppe II utdanningssykehus med 4,5 år godkjent utdanningstid innenfor indremedisin. I ny spesialistutdanning har vi søkt om godkjenning for LIS2 indremedisin, samt LIS3 indremedisin, gastroenterologi, nefrologi, lunge og hjerte.

Helseministeren har nylig vedtatt at Sandnessjøen skal være hovedsykehus på Helgeland. Sykehuset har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et rikt kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. 

Arbeidsoppgaver

 • LIS2 deltar i 6-7 delt vaktordning sammen med LIS1 og overlege.
 • Varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk og vaktarbeid.
 • Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST prinsippet for akutte indremedisinske problemstillinger og alvorlig syke barn.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/LIS1

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å prioritere i en travel hverdag
 • Innsikt i eget kompetansenivå

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Fokus på veiledning og utdanning
 • Stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter

Utdanningsretning

 • Indremedisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Monica Storkjørren
Tittel: Avdelingsleder leger medisinsk område
Telefon: (+47) 45414318
E-post: monica.storkjorren@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling,  Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen