Namsos er en trivelig by innerst i Namsenfjorden, ved utløpet av Norges beste lakseelv Namsen. Byen er omgitt av fjell, skog og sjø og har flotte turmuligheter sommer som vinter, samt jakt og fiskemuligheter. Namsos er også kjent for sitt store musikk og kulturmiljø.

Sykehuset Namsos er lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 43 000 innbyggere.

Kreftpoliklinikken er organisert i Kirurgisk klinikk og driver med utelukkende poliklinisk, vaktfri virksomhet.

Den har allerede en onkolog ansatt i 100 % stilling fra før, men arbeidsmengden tilsier at vi ønsker minst en onkolog til. Ellers er det tilsatt flere spesialsykepleiere innen onkologi ved poliklinikken og kirurgisk sengepost.

Kirurgisk klinikk opererer elektivt coloncancer, når det gjelder gastrointestinal kreftkirurgi. Øvrig elektiv onkologisk kirurgi gjennomføres ved hhv Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital. Det er lagt opp til ukentlige MDT-møter, både lokalt og regionalt (videobasert).

Onkolog har ansvar for poliklinisk behandling og oppfølging av pasienter med de fleste kreftdiagnoser utenom lungekreft, hematologisk kreft og gynekologisk cancer som ivaretas av hhv indremedisinere og gynekologer. Kreftpasienter med behov for innleggelse blir lagt på respektive sengeposter. For stråleterapi henvises pasienter til St. Olavs hospital. Det er et godt samarbeid med onkologer ved Sykehuset Levanger som utfører ambulerende tjeneste ved Namsos kreftpoliklinikk.

Sykehuset Namsos har et velfungerende palliativt team, hvor onkolog er en del av teamet. En overlege i anestesi er i tillegg knyttet til poliklinikkens palliative team i 50 % stilling.

Kreftpoliklinikken i Namsos fikk ansatt sin første spesialist i onkologi i 2017. Den nye onkologen vil få en unik mulighet til å være med på å utvikle kreftpoliklinikken videre i samarbeid med kolleger både i Namsos, Levanger og St Olav.

 

Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Namsos har en ledig 100 % fast stilling overlege i onkologi. Tiltredelse etter avtale.

 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialist i onkologi. Lege med ikke fullført spesialisering kan også være aktuell.
  • Behersker godt norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

  • Et godt og oversiktlig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og et godt samarbeidsklima mellom alle yrkesgrupper.
  • Tett samarbeid og felles undervisning med onkologer ved St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
  • Vi vil være behjelpelig bolig og barnehage

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hallvard Græslie
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 74215593
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Kirurgi, Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos