Kort om arbeidsgiver

Avdeling for akuttmedisin, Førde har ledig 100% fast stilling som LIS anestesi frå 31.08.2020. Ved intern rokkering kan vikariat bli ledig.
For stillinga krevst det dokumentert autorisasjon.

Dei som blir tilsett i stillingane inngår i vaktordning som for tida er 6 delt.
Ein må rekne med undervisningsoppgåver.

Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg

Arbeidsoppgåver

 • LIS anestesiologi får utdanning og supervisjon på anestesi og intensiv ved Førde sentralsjukehus
 • Dei deltek i alle dei daglege aktivitetane ved anestesiavdelinga si legeseksjon inne på sjukehuset
 • I tillegg går LIS 6-delt forvakt

Kvalifikasjonar

 • Tellande teneste ved anestesiavdeling og personlege egenskapar vil bli vektlagt
 • Arbeidserfaring frå fagfelt som er tellande for sideutdanning i anestesi, vil bli vektlagt
 • Godkjend norsk autorisasjon som lege. Norsk turnusteneste er ein fordel
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • God fagleg vurderingsevne, og kunne arbeide strukturert og målretta
 • Interesse og motivasjon for fagfeltet
 • Gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper i og utanfor avdelinga
 • Oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende. Kan følge opp delegerte oppgåver
 • Be om hjelp når det er nødvendig
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Visjonar for fagleg utvikling ved avdelinga

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst
 • Eit godt fagleg og sosialt arbeidsmiljø i ei avdeling med sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Hans Jacob Westbye
Tittel: Seksjonsleiar AAM legar Førde
Telefon: (+47) 900 33 481
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for akuttmedisin, Helse Førde
Svanehaugveien 2
6812 Førde