I forbindelse med koronapandemien er det ledig engasjement som overlege ved Smittevernseksjonen. Ansettelsesperioden er for ett år med mulighet for forlengelse. Seksjonen har i alt åtte stillinger
for smittevernsykepleiere, samt en førstekonsulent og to smittevernoverleger.

Smittevernseksjonen er en del av Avdeling for mikrobiologi og
smittevern, hvor det er nært samarbeid mellom leger, sykepleiere og ingeniører
på tvers av seksjonene. Avdelingen har et nært samarbeid med kliniske avdelinger og et aktivt forskningsmiljø.

 

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk arbeid med å vedlikehold og utvikling av sykehusets pandemiberedskapsplaner og infeksjonskontrollprogram
 • Oppfølging av myndighetenes satsninger på smittevernfeltet
 • Samarbeid med sykehusets ulike fagmiljøer om infeksjonskontroll og antibiotikastyring
 • Utbruddsovervåkning, smitteoppsporing, infeksjons- og resistensovervåkning
 • Rådgivning, veiledning og undervisning for sykehusansatte og ansatte i kommunehelsetjenesten Medvirkning i pågående forskningsprosjekter
 •  

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker en lege som er opptatt av pasientsikkerhet og smittevern, som liker å jobbe systematisk og søke ny kunnskap
 • Du må ha evne til å formulere deg godt både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra mikrobiologi, infeksjonsmedisin eller smittevern-/folkehelsearbeid er en fordel
 • Undervisningserfaring og forskningserfaring er ønskelig   
 • Personlig egnethet vil vektlegges 
   

Personlige egenskaper

 • Systematisk
 • Nysgjerrig
 • Initiativrik
 • God formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet 

 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger som samarbeider tett
 • Allsidige arbeidsoppgaver og mulighet for å delta i et aktivt forskningsmiljø
 • Faglige utfordringer innenfor et felt i rask utvikling
 • Nært samarbeid med kliniske miljøer
 • Utdanning av LIS 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Merete Holth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 99639737
Hjemmeside
Arbeidssted
Mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen