Kort om arbeidsgiver
Helsedirektoratet oppretter 5 regionale ALIS kontor i 2020. Kontoret i region vest er tildelt Bergen kommune. ALIS kontoret er lagt til Etat for helsetjenester, som vil etablere dette høsten 2020. ALIS kontorene har i følge mandatet fra Helsedirektoratet som overordnet mål å  bistå kommunene ved å bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering og trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet.  Alle kommuner med ALIS skal kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter. ALIS-kontorene skal rådgi og bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen.
ALIS-kontorene skal bistå og rådgi kommunene i arbeidet med ALIS-avtaler. Kontoret vil bestå av spesialist i allmennmedisin i deltidsstilling (20-40%) i tillegg til rådgiver i hel stilling. Begge stillinger lyses nå ut.


Arbeidsoppgaver
 • rådgi og bistå kommunene i arbeidet med ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • innhente og formidle erfaringer med de ulike tiltakene
 • bistå i arbeidet med helhetlig utdanningsløp (læringsarenaer)
 • bistå kommunene med regionalt/nasjonalt å utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter
 • bistå kommuner med å skaffe kvalifiserte veiledere 
 • samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner og unngå dobbeltarbeid.
 • etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og med de regionale utdanningssentrene for helseforetakene og ha faste møter med Helsedirektoratet

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin.
 • God kjennskap til spesialistutdanningen i allmennmedisin og  erfaring innen veiledning, forskning og prosjekt
 • Ønskelig med erfaring fra administrasjon

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevne
 • Gode organisatoriske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig, til å prioritere og fordele oppgaver i et team 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Fast kommunal stilling med spennende arbeidsoppgaver i utviklingen av nye ALIS-kontor
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktperson
Navn: Brita Øygard
Tittel: Etatsdirektør
Telefon: 47622199
E-post: brita.oygard@bergen.kommune.no
Arbeidssted
ALIS-kontor, regionkontor Vest
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image