Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Levanger søker kollega for 6 måneders vikariat med god mulighet til forlengelse.

Avdelingen inngår som en del av Klinikk for medisin og rehabilitering.

Vår kjernevirksomhet er poliklinisk drift.

Avdelingen har senger til disposisjon ved indremedisinsk avdeling for spesielle pasientkategorier.

Leger ved avdelingen går ikke i vakt. Avdelingen har 4 overlegestillinger og 2 utdanningsstillinger.

Legene samarbeider tett med sykepleierne og sekretærene ved avdelingen.

Arbeidssted sykehuset Levanger 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med revmatologiske sykdommer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1 
 • Klinisk erfaring fra fagområdet er ønskelig
 • Det er ønskelig at søkere planlegger å gjennomføre et spesialistløp i revmatologi

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner både i forhold til pasienter, kollegaer, og andre samarbeidspartnere. 
 •  Personlig og faglig evne til å ta egen avgjørelser, evne til å arbeide selvstendig, og evne til å utvise godt faglig skjønn.
 • Endringsvillig og evne til å jobbe godt og målrettet i team
 • Pliktoppfyllende og løsningsorientert 
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet til stillingen 

Vi tilbyr

 • Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere
 • Lønn i hht. gjeldende overenskomst
 • Medlemsskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Gudrun Veske
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098979
Hjemmeside
Arbeidssted
Revmatologisk avdeling HNT, Sykehuset Levanger, Klinikk for medisin og rehabilitering
kirkegata 2
7600 Levanger