Kort om arbeidsgiver

Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.

Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:

Sykehuset Levanger

 • Sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Neonetalenhet for premature og syke nyfødte.
 • Enhet for dagbehandling
 • div. poliklinikker

Sykehuset Namsos

 • Poliklinikk

Avdelingen har et nært samarbeid med Habiliteringstjenesten for barn og unge og BUP samt sykehusets øvrige avdelinger.

Barne- og ungdomsposten har et godt faglig samarbeid med Barneklinikken på St.Olavs hospital. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen som LiS er plassert ved sykehuset Levanger. Avdelingen har per dato 7. delt vakt.

Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege,
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1

Personlige egenskaper

I tillegg til kompetanse og relevant erfaring vektlegges

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibilitet
 • Endringsvillig 
 • interesse for fagfeltet 

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.  

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø,  en spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde. 
 •  Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie
Kirkegt. 1
7600 Levanger