Kort om arbeidsgiver
Ledige stillinger og avtalehjemler i Helse Nord RHF​
  • 100 % driftsavtale for øre-nese-hals spesialist i Vesterålen
  • 20 % junioravtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø
Les mer om stillingene her
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Zadig
Tittel: Avtalespesialist ØNH
Telefon: +47 909 26 726
E-post: ezadig@vkbb.no
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: Seksjonsleder Eksterne helsetjenester og pasientreiser
Telefon: +47 913 66 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Navn: Imran Dar
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 412 08 114
E-post: imran.dar@helse-nord.no
Navn: Marco Filipponi
Tittel: Avtalespesialist øyesykdommer
Telefon: 77 61 03 11
E-post: filmadoc@gmail.com
Navn: Helle Willassen Steen
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Myre / Tromsø
Storgt. 36 / Killengreens gate 7
8430 MYRE