Kort om arbeidsgiver
Vil du lede Avdeling for familiebehandling på Modum Bad? Vi søker ny avdelingsleder fra 1. oktober 2020.

Om avdelingen
Avdeling for familiebehandling er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Innleggelse til behandling er knyttet til den/de voksnes rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten innen alle f-diagnoser. I tillegg må det foreligge omfattende relasjons- og samspillskonflikter i par- og/eller familiesystemet. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming (Integrativ Systemisk Terapi) som integrerer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger. Avdelingen har implementert et elektronisk tilbakemeldingsverktøy for pasienter, Modum Bad Prosess Outcome Questionaire. Det kartlegger terapiprosesser gjennom hele forløpet og legger grunnlaget for en evidensbasert praksis. Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, uttrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialist, psykolog, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning, miljøterapeuter/ psykiatriske sykepleiere og aktivitører. Samt lærere, førskolelærere og miljø personal knyttet til barna. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut, miljøterapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet


Arbeidsoppgaver som ligger til avdelingsleders stilling
 • Ansvar for forsvarlig behandlingstilbud i Avdeling for familiebehandling
 • Ansvar for faglig ledelse, fagutvikling og kompetanse
 • Bidra til at avdelingen framover er ledende på familiebehandling innen alle psykiske lidelser.
 • Bidra til å samarbeide med andre avdelinger og styrke tverrfaglighet innad i egen avdeling og med aktuelle avdelinger.
 • Ansvar for behandling av henvisninger/søknader til Familieavdelingen.
 • Ansvar for administrative oppgaver som nødvendig rapportering, behandling av henvisninger, ventelister, pasientflyt i forhold til liggedøgnsbudsjett med mer.
 • Ansvar for å videreutvikle behandlingstilbudet i avdelingen i tett samarbeid med forskningsavdelingen og avdelingens personale.
 • Til stillingen ligger personalansvar og budsjettansvar
 • Påse at det medisinsk faglig personell i avdelingen tilfredsstiller lover, forskrifter og de behov som er i avdelingen
 • Være en støtte i det kliniske arbeidet

Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra helsevesenet og lederutdanning vektlegges
 • God kunnskap om til spesialisthelsetjenesten
 • Stor grad av samarbeidskompetanse
 • Kunnskap og klinisk erfaring innen par og familieterapi
 • Bred kunnskap og klinisk erfaring innen ulike psykiske diagnoser

Personlige egenskaper
 • Du er nytenkende, fleksibel, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du er god til å kommunisere og har gode samarbeidsevner
 • Du er robust og trygg på deg selv og trives med å lede andre
 • Du er en lagspiller og har god evne til å motivere og involvere dine medarbeidere
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi kan tilby:
 • En interessant jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver, med mulighet for faglig- og personlig utvikling
 • Et engasjert og utviklingsorientert arbeidsmiljø, med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Tiltredelse:
1. oktober 2020 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Anders Bjørnsen Werp
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 913 88 194
E-post: anders.werp@modum-bad.no
Navn: Anita Svendsvoll
Tittel: HR-sjef
Telefon: 907 20 992
E-post: anita.svendsvoll@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND