Kort om arbeidsgiver
Vil du lede Avdeling for traumelidelser på Modum Bad? Vi søker ny avdelingsleder fra 1. oktober 2020.

Om avdelingen

Pasientene i Avdeling for traumelidelser har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder (overgrep, mishandling og grov omsorgssvikt). Det er fire behandlingsgrupper i avdelingen med til sammen 32 pasienter. Diagnostisk vil pasientene tilhøre kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rus, angst/depresjon og personlighetsproblematikk. Behandlingen er gruppebasert.

Avdelingen har 32 ansatte, de fleste med spesialisert kompetanse innen fagfeltet. Fellesskap, åpenhet, humor og trivsel er viktige verdier i en travel arbeidshverdag.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet


Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra helsevesenet og lederutdanning vektlegges
 • God kunnskap om til spesialisthelsetjenesten
 • Stor grad av samarbeidskompetanse
 • Kunnskap og klinisk erfaring innen behandling av komplekse traumer og dissosiative lidelser

Personlige egenskaper
 • Du er nytenkende, fleksibel, løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Du er god til å kommunisere og har gode samarbeidsevner
 • Du er robust og trygg på deg selv og trives med å lede andre
 • Du er en lagspiller og har god evne til å motivere og involvere dine medarbeidere
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for forsvarlig behandlingstilbud i Avdeling for traumelidelser
 • Ansvar for faglig ledelse, fagutvikling og kompetanseutvikling
 • Ansvar for administrative oppgaver som eksempelvis nødvendige rapporteringer, behandling av henvisninger, ventelister med mer
 • Personalansvar og budsjettansvar
 • Bidra til at avdelingen også framover er ledende på behandling av komplekse traumelidelser, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til å samarbeide med andre avdelinger og styrke tverrfaglighet
 • Aktivt samarbeid med Forskningsinstituttet om CPTSD-prosjektet

Vi kan tilby:
 • En interessant jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver, med mulighet for faglig- og personlig utvikling
 • Et engasjert og utviklingsorientert arbeidsmiljø, med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Tiltredelse:
1. oktober 2020 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktpersoner
Navn: Anders Bjørnsen Werp
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 913 88 194
E-post: anders.werp@modum-bad.no
Navn: Anita Svendsvoll
Tittel: HR-sjef
Telefon: 907 20 992
E-post: anita.svendsvoll@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND