Kort om arbeidsgiver

Vil du prøve deg som psykiater i vårt tverrfaglige team? Vi har nå et ledig vikariat som overlege i psykiatri f.o.m 1.oktober 2020.

Ambulant akutteam er en egen enhet under DPS Strømme. Målgruppen er mennesker i akutte psykiske kriser, og hovedoppgavene er ø-hjelps vurderinger, diagnostisk kartlegging/utredning og korttidsbehandling. Teamet bistår med råd og veiledning ovenfor samarbeidspartnere og disponerer bil for ambulerende virksomhet. Vi har åpningstid fra 08.00-22.00, 7 dager i uken.

Teamet vårt består av overlege, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre faggrupper.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfunksjonen for stillingen vil være utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser
 • Diagnostisk kartlegging
 • Vurdering av henvisninger
 • Samarbeid med den kommunale psykiatritjeneste, samt fastleger.
 • Veiledning til annet helsepersonell
 • Kan bli aktuelt med deltakelse i vaktordning ved Psykiatrisk avdeling 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en overlege som er fleksibel, har gode arbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig team og med variert psykiatrisk problematikk, og som kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne kollegaer
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Internundervisning 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cecilia Nordbø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 12 53 93
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Strømme, Ambulant akutteam, Kristiansand
Andreas Kjærsvei 101
4615 Kristiansand
Søk på stillingen