Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsplass
Bygnes legesenter er et kommunalt legesenter med tilsammen 5 fastleger, turnuslege (LIS1) og hjelpepersonell
bestående av sykepleiere, bioingeniør og helsesekretær. Det er totalt ca 4500 pasienter på fastlegelistene. Senteret
har en sentral beliggenhet i kommunen og er plassert i tilknytning til kiropraktor-, fysioterapiinstitutt og kjøpesenter.
 
Vi lyser nå ut en legehjemmel med 0-liste som tiltredes etter avtale.
Bygnes legesenter er med i prosjekt ALIS-vest og gir gode muligheter for spesialiseringsløp for legene som er tilsatt
ved legesenteret.
 
Bygnes legesenter vil være en god arena for praktisering av legeyrket, det er gode ordninger i spesialiseringsløpene og
kommunen legger til rette for at hver lege får oppfylt sine læringsmål.
 
Ansvarsområde
Hver lege på legesenteret har opp mot 900 pasienter på fastlegelisten. Legesenteret har medansvar for å bemanne
deler av daglegevakten ved Karmøy legevakt og andre medisinske oppgaver i kommunen. Hver lege deltar i
bemanning av daglegevakt/ helsestasjon en dag i uken som kommunal oppgave.
 
Legene har også plikt til å delta som privatpraktiserende lege i kommunens legevaktordning (ettermiddag og natt).
Legevakten er velorganisert og det er gode inntjeningsmuligheter med fastlønn på natt.
 
Arbeidsoppgaver
Fastlege med oppfølging av liste med inntil 900 pasienter
Inntil 20 % kommunal legetjeneste mot daglegevakt/helsestasjon m.m
Være med i beredskap gjennom dekning av legevakt som privatpraktiserende
Være fleksibel og positiv mot andre pålagte legeoppgaver i kommunen
 
Kvalifikasjoner
Det er krav at den som tilsettes skal ha fullført LIS1-tjeneste.
Det søkes lege med relevant legeerfaring, gjerne fra allmennmedisin, legevaktarbeid, geriatri eller sykehustjeneste.
Søker må ha norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett og kunne dokumentere gode norskkunnskaper muntlig
og skriftlig.
Gode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidet.
Evne til å gi og ta mot veiledning i tillegg til fleksibilitet, selvstendighet og strukturert arbeid også viktig.
 
Personlige egenskaper
Vi vektlegger at vårt personale har evne til:
- samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
- å jobbe målrettet og resultatorientert
- å gi og ta imot veiledning
- å arbeide selvstendig og strukturert
Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet.
 
Vi kan tilby
- faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
- gode pensjons- og forsikringsordninger
- generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen
 
Slik søker du
Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tore Skeie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91778764
E-post: tsk01@karmoy.kommune.no
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Helsesjef
Telefon: 52857356/97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Bygnes legesenter
Vestheimvegen 1
4250 KOPERVIK