Kort om arbeidsgiver

Søker du nye utfordringer, da har du mulighet hos oss!

Seksjon for psykosebehandling, Dikemark, har 32 døgnplasser, fordelt på 3 enheter. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller alvorlige atferdsproblemer. Kun elektive innleggelser. Seksjonen er i oppstartsfasen med å tilby judisiell observasjon.

Overlege med interesse for psykoseproblematikk, oppfordres til å søke. Mulighet for tid til forskningsaktivitet.

Seksjonen har 6 over- og 4 underordnede legestillinger. Per i dag er det 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med regional sikkerhetsseksjon, regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme samt Alderspsykiatrisk seksjon, alle lokalisert på Dikemark-området.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper, internt, samt med pårørende, kommunale helsetjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten.
 • Klinisk veiledning av leger i spesialisering.
 • Undervisning og opplæring av medarbeidere. 

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Godt kollegialt miljø.
 • Spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale. 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne neegaard
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 66 90 85 92
Navn: Ruth Vieler
Tittel: Overlege
Telefon: 66 90 86 80
Arbeidssted
Dikemark
Sykehusveien 15
1385 Asker