Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Sarpsborg kommune oppretter nå en ny fastlegeliste ved Tune legesenter, Bjørnstadveien 2, 1712 GRÅLUM.
Endelig listetak avklares med kommunen.
 
Det arbeider i dag tre fastleger og en turnuslege i legesenteret, og alle legene har avtale med Sarpsborg kommune.
Erfarne og unike helsesekretærer. Legesenteret inneholder 4 legekontor med separate gynrom, stort venterom,velutstyrt laboratorium, ekspedisjon, felles akuttrom, felles behandlingsrom, dame / herregarderobe med dusj og stort felles spise-/møterom.
Lokalene er ombygget og totalrenovert for 4 år siden og fremstår som nytt innvendig. Det er gode gratis parkeringsmuligheter for leger, ansatte og pasienter, samt knutepunkt for lokalbusser på utsiden. I samme bygg finner man apotek, blomsterbutikk og KIWI. Legene har sine egne parkeringsplasser med ladeuttak (16/400v).
 
Legesenteret er opptatt av å være moderne og man vil få opplæring i bruk av Pridok EPJ. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med øvrige leger ved senteret.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt, med mulighet for ekstra vakter etter ønske.
 
Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin, eventuelt påbegynt spesialistutdanning.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlig egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet.
For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og faglig dyktighet.
Søker bør vise fleksibilitet, ansvarsbevissthet og gode samarbeidsevner.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Knut Glørsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 476 09 024
E-post: knutgl@online.no
Navn: Kjersti Gjøsund
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 982 17 672
E-post: kjgj@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Tune legesenter
Bjørnstadveien 2
1712 GRÅLUM