Kort om arbeidsgiver
Hjemmelen er på Kløfta legesenter. Kløfta ligger 8 km sør for Jessheim. Hjemmelen er en ny null hjemmel etablert i 2017 med listestørrelse på 1200. Denne driftes pr. i dag av vikar og det er pr. nå ca. 200 pasienter på listen.

Arbeidsoppgaver
Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med kontorets andre leger. Individuell kontrakt med kommunen gir arbeidsplikt ukens fem første dager. Dette er ikke til hinder for at dette tilpasses legekontorets interne avtaler om arbeidsdager og drift. Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Andre henvendelser kan rettes til kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad,  mobil 974 88 401.

Kvalifikasjoner
Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke, og det er pliktig deltakelse i Jessheim interkommunale legevakt. Lege som ansettes, må være i spesialisering i allmennmedisin og forplikte seg til å fullføre spesialisering i eller være spesialist i allmennmedisin. Betingelser for overtakelse av praksis avtales med det respektive legesenter .

Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i fellesskap med andre.

Vi tilbyr
Kløfta Legesenter AS er et veletablert og meget veldrevet legekontor med i dag 6 fastleger og dyktige medarbeidere (4,0 årsverk). Kontoret holder til i lyse og trivelige lokaler med nærhet til offentlig transport og ca. 5 min. gange fra Kløfta stasjon (buss og tog). Praksisen har meget god pasienttilgang. Det er mange pasienter som står på venteliste til senteret. Senteret flyttet inn i nybygde lokaler i juni 2018. For informasjon, kontakt lege Anne-Kjersti Staveteig, mobil 45010630. Se også egen hjemmeside på www.kloftalegesenter.no.

Tiltredelse: Etter avtale med Kløfta legesenter
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Lars Meyer-Myklestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97488401
E-post: lars.meyer-myklestad@ullensaker.kommune.no
Arbeidssted
Gjerdrumsvegen 5
2040 KLØFTA