Kort om arbeidsgiver

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke. Kongsberg BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken  har 17 fagstillinger og vel 11 600 barn og unge i  opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 2 overleger i full stilling og to LiS. Til stillingene ligger deltagelse i ø.hjelp-vaktordning for BUPA-Vestre Viken.
Det er aktivt og solid legemiljø i avdelingen. Oppgavene for legene er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker utifra en bio-psyko-sosial modell. Det er etablert gode rutiner for internundervisning med jevnlig oppdatering på ny forskning i feltet.

En av våre LiS er i ferd med å avslutte spesialisering, og vi lyser derfor ut fast stilling for lege i spesialisering     

Ansettelsen er knyttet til Klinikk for psykisk helse og rus, BUPA.  
Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.   

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier. 
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat. 
 • Veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet. 
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram. Stillingen inngår i BUPA's vaktordning for tiden 14- delt

Kvalifikasjoner

Krav til søker:

 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Førerkort for personbil
 • Søker må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Det er ønskelig med påbegynt spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

 Politiattest må foreligge før tiltredelse. 

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig, systematisk og planmessig.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges.                       

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av ivaretagelse og lagånd.
 • Varierte arbeidsoppgaver i aktivt tverrfaglig miljø.
 • En arbeidsplass med travle medarbeidere som rapporterer stort arbeidspress og god trivsel, der det legges stor vekt på internt samarbeid og kollegastøtte. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Håkonsen Martinsen
Tittel: Overlege
Telefon: 32 72 58 80
Navn: Marit Steigre
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 32 72 58 80
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Kongsberg BUP, Vestre Viken
Klems gate 11
3613 Kongsberg