Kort om arbeidsgiver

Senter for kreftbehandling (SFK) lyser ut et vikariat med varighet på 1 år i 100% stilling med tiltredelse 28.september 2020. Vi søker primært en onkolog eller erfaren Lege i spesialisering i onkologi. Alternativt en overlege eller erfaren LiS i annen relevant spesialitet som vurderer å endre spesialisering til onkolog eller bare vil fordype seg i onkologi. SFK er godkjent for 3 år av spesialiseringen.

Vi har et dyktig fagmiljø med sub spesialisering innen cancer mammae, urogenitale cancere, gastrointestinale cancere og lunge- og CNS cancere og avdelingen dekker 85% av all ikke-kirurgisk kreftbehandling. Alle legene får mulighet til å være involvert i studier via forskningsenheten.

SFK ved Sørlandet sykehus i Kristiansand er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst etter Oslo Universitetssykehus. Avdelingen har rundt 70 årsverk, fordelt på ca 95 ansatte. Legestaben består i årsverk av 8 spesialister i onkologi, 3 overleger i palliasjon samt 3 LIS-leger. Avdelingen er organisert i en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling, en stråleterapienhet, en enhet for lindrende behandling samt en enhet for forskning.

 Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er
kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i
arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene vil bestå av poliklinikk (medikamentell kreftbehandling og strålebehandling) samt delta i vakt ved Lindrende sengepost.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker en overlege i onkologi.
  • Evt. lege i spesialisering m/erfaring i onkologi 

Personlige egenskaper

  • Gode evner til samarbeid, både internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
  • Gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Gode evner til selvstendig arbeid.
  • Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Ivan Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 924 95 957
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for Kreftbehandling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand