Kort om arbeidsgiver

Vår visjon er å fremme helse og livskvalitet. I dette arbeidet har Nevrokirurgisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus (SUS) har ansvaret for akutt generell nevrokirurgi, nevrotraumatologi og spinal nevrokirurgi i nedslagsfeltet for Helse Stavanger og utfører vel 750 inngrep årlig. Sykehuset har veletablert traumeregister.

Nevrokirurgisk avdeling inngår i Nevrosenteret sammen med nevrologisk avdeling. Vi har felles nevroovervåkningsenhet og fokus på felles høy nevrokompetanse i sengeavdelingene. Nevrologisk avdeling har veldig aktiv slagseksjon og velutbygd nevrofysiologisk seksjon. Det er tett samarbeid med radiologisk avdeling som har døgn tilbud innen nødvendige radiologiske tjenester for vårt fagfelt. Stavanger Universitetssykehus vil med ny overlege få 4 overlegestillinger i nevrokirurgi. Vi har under etablering felles spinal kirurgisk i felles spinalseksjon enhet med ortopedisk ryggkirurger. Ved SUS utføres årlig mellom 800 og 1000 spinale inngrep. Avdelingen var en av de første Eurospine sertfiserte Surgical Spine Centre of Excellence (SSCoE). Regionen har funksjonsfordeling mellom de nevrokirurgiske avdelingene ved universitetssykehusene i Stavanger og Bergen. Ved SUS gjennomføres ikke intrakanial tumorkirurgi, behandling av aneurysmer eller elektiv barnenevrokirurgi. I 2023/ 2024 flytter vi inn helt nytt sykehus med fortsatt dedikerte operasjonsressurser for vårt fagområde.

I den videre utviklingen fram til da og senere i nytt sykehus søker vi Spesialist I Nevrokirurgi med snarlig tiltredelse. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og oppfølging av pasienter i akutte og elektive behandlingsforsløp
 • Nevrotraumatologi og spinale skader/metastasekirurgi i columna
 • Delta i og videre utvikle elektiv spinalkirurgi fra occiput til sakrum
 • Funksjonell spinalkirurgi
 • Polikliniske konsultasjoner og avdelingsarbeid
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kvalitetssikringsarbeid i avdelingen
 • Internundervisning samt undervisning for ulike helsefaglige grupper
 • Delta i 4-delt vaktturnus med nevrologi/kirurgi som forvakt
 • Bidra til å utvikle avdelingen og SUS inn mot nytt sykehus

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i nevrokirurgi.

Må mestre følgende: 

 • Akutt behandling av hode -og spinale skader
 • Behandling av spontane intrakraniale og intraspinale blødinger og abscesser
 • Behandling av akutte forstyrrelser i CSF-balansen
 • De vanligste tilgangene for degenerative lidelser i hele columna

Må ha kjennskap til/ville lære:

 • Fremre og bakre instrumentelle fikseringer i hele columna
 • Behandling av degenerative spinale tilstander med minimal-invasive metoder/mikroteknikker
 • Ryggmargstimulering
 • Baklofenpumper
 • Må kunne vise til selvstendig kirurgisk erfaring med et visst omfang.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Utdanningsretning: 

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium, spesialist godkjenning i nevrokirurgi. Norsk spesialistgodkjenning før eventuell tiltredelse.
 • Det åpnes også for søkere som vil oppnå norsk spesialistgodkjenning innen kort tid.

Personlige egenskaper

 • Kunne vise til gode samarbeidsevner med alle faggrupper i behandlingsteamet
 • Være fleksibel, løsningsorientert og faglig trygg, arbeider målrettet og strukturert
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kunne delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling og muligheter for forsking
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn med utgangspunkt i gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger som bl.a turgruppe og bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Roald Baardsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97042442
E-post: roald.baardsen@sus.no
Navn: Elin Bjelland Forsaa
Tittel: Avdelingssjef
E-post: elin.bjelland.forsaa@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for hode-hals og rehabilitering / nevrosenteret, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger