Kort om arbeidsgiver
Ørland legetjeneste består av 2 legekontor: Ørland Legesenter og Bjugn legekontor  

Ørland legetjeneste har et godt innovativ fagmiljø som er under stadig utvikling. det er tilsammen 12 leger 

Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler i kommunesenteret i Botngård. Kontoret har 5 fastleger og 1 turnuslege. Det er ca 15 km mellom legekontorene.

Ørland legesenter er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter med blant annet desentralisert spesialistpoliklinikk, røntgenavdeling, sengepost med 4 KAD senger og felles legevaktsenter for 2 kommuner. Begge kontorene har lab med blant annet EKG, Spirometri, 24t BT, muligheter for flere lokale blodprøver.
Ørland legesenter disponerer felles UL apparat og Cryo. Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland Medisinske Senter, Fosen Helse IKS og Fosen Distriksmedisinske Senter kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisttjenestetilbud. 

Kommunal drift av legekontoret/driftsavtale med fastlegene. Det er lite administrative oppgaver og hjelpepersonell har kontrakt med kommunen. Gode vilkår med mulighet for god inntjening. Ingen krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for hjemmelen. Perfekt for å prøve ut livet som fastlege i naturskjønne omgivelser uten å måtte kjøpe sin hjemmel. Ytterligere  helsepersonell består av 5-6 årsverk av erfarne sykepleiere og helsesekretærer som kjenner pasientene og lokalmiljøet godt og avhjelper betydelig i arbeidet ved legekontoret.

Kom til naturskjønne Ørland kommune. Direktefly til Oslo og kun en times båttur til Trondheim. Man får altså fordelene med å bo landlig og naturskjønt, men samtidig kort vei til trønderhovedstaden og Oslo en liten flytur unna.

Ørland kommune søker etter leger i følgende stillinger:
 - Fastlegehjemmel  ved Bjugn legekontor (liste 600 - 750) (kan kombineres med 50% lege ved sykehjem og heldøgns omsorg)
 - 50 prosent stilling som lege ved Sykehjem og heldøgns omsorg
 - 2 vikariat fastlegehjemler fra september 20  (små lister)


Arbeidsoppgaver
 • Fastlege oppgaver
 • Liste ved Ørland Legesenter er 600 pasienter og ved Bjugn Legekontor er det liste på 750 pasienter
 • Deltagelse i interkommunale legevaktsamarbeid
 • Ørland og Åfjord, vaktbelastningen er 13-delt. Fosen legevaktsenter er lokalisert i egne lokaler ved Distriktsmedisinske senter på Brekstad i Ørland kommune. Her der det ambulanse i nabolokalene og det samarbeides med anestesilege v/330 skvadronen ved behov 
 • Fastlegehjemmelen inngår i det interkommunale legevaktsamarbeidet på Fosen. 
Fastlønnet stilling ved sykehjem og heldøgns omsorg, omfatter også kortids/opptreningsavdlinger med høy tverrfaglighet.


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • Primært spesialist i allmenn medisin, men erfaring og interesse for allmenn kan dekke krav
 • Strukturert, selvgående og god evne til å tilby helthetlig pasientbehandling 

Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 

Vi tilbyr
 • Et faglig sterkt kollegium
 • Internundervisning hver 14. dag
 • Hyggelige og inspirerende arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet i planlegging av egen timeplan
 • Tett tverrfaglig samarbeid
 • Kommunens plikter og rettigheter følges av: 
 • Helse- og omsorgstjenesteloven.  
 • Forskrift om fastlegeordning.  
 • Avtale mellom staten/KS og Den norske legeforening om basistilskudd og takster.  
 • ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den Norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ørland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Runar C. Øksenvåg
Tittel: Fastlege Ørland Legetjeneste
Telefon: 901 96 716
E-post: Runar.Oksenvag@orland.kommune.no
Navn: Karin Størseth
Tittel: Enhetsleder Familiehelse og Ørland Legetjeneste
Telefon: 97084446
E-post: Karin.Storseth@orland.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ørland kommune
7160 BJUGN
Søk på stillingen