Kort om arbeidsgiver

Klinikk for bildediagnostikk har ledig 100 % vikariat som overlege i radiologi, for tiden ved seksjon for kreftradiologi.
Klinikken består av 5 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, radiografi, nukleærmedisin og
diagnostisk fysikk, merkantile tjenester og avdeling for forskning og
undervisning. Klinikken har en stor og moderne utstyrspark med 6 MR-maskiner, 6
CT-maskiner, 7 ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert syklotron, PET- CT og
PET-MR. Nylig er Norges første kliniske 7T MR-system satt i drift ved NTNU/St.
Olavs hospital. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS.Klinikken
har i dag 60 overlegestillinger og 16 Lis-stillinger. Klinikk for bildediagnostikk
har virksomhet ved St. Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal
og Fosen.

Overlegene/ radiologene ved klinikken er pr. d.d. inndelt i ulike fagområder. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt. Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide som radiolog i klinikken, for tiden ved seksjon for kreft.
 • Ansettelse er i avdeling for radiologi, ved behov kan avdelingssjef omdisponere stillingen til annen seksjon i avdelingen.
 • Det forventes at en har interesse for hele bredden av faget og  ønsker å delta i alle oppgaver på seksjonen.
 • En kan pålegges undervisning og veiledning av studenter og spesialitetkandidater

Kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt.
 • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Ansvarsbevisst. 
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72573298
E-post: asmund.straum@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim