Kort om arbeidsgiver
Øksnes Helsesenter ligger i kommunesenteret Myre. Vi har fine lokaler og et godt tverrfaglig samarbeid. Vi benytter EPJ System X. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten er god. Nordlandssykehuset, Stokmarknes ligger 7 mil unna. ØNH spesialist finnes på Myre. Kommunen har 6 legehjemler 2 turnusleger. Deltagelse i lokal vakt mandag – torsdag kl. 16 – 21 og interkommunal legevakt kveld/natt, helg og høytid ved Vesterålen legevakt, Stokmarknes. 

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegehjemmel.
 • Listestørrelse pr.t. ca. 450.
 • Mulig off. legeoppgaver.
 • Lokal og interkommunal legevakt.  

Økonomiske vilkår:
Vikarleger har tilbud om avtale om 0 løsning i kommunalt drevet legekontor.  

Kvalifikasjoner
 • Det kreves autorisasjon som lege, gjennomført LIS 1 / turnustjeneste og søkere må beherske norsk eller svensk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra legevaktsarbeid vektlegges. 
 • Det kreves politiattest av nyere dato.
 • Personlige egenskaper
 • Den som tildeles vikariatet må kunne arbeide selvstendig, yte god service, være innstilt på fleksibilitet og ha gode samarbeidsevner. 
 • Menn oppfordres til å søke. 
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø, hyggelige medarbeidere og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Kollegial fraværsordning.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Ettergivelse av studielån dersom du er lånetaker i Statens lånekasse iht. deres regler.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Øksnes kommune
Øksnes Helsesenter
Kontaktperson
Navn: Birgit Flåten
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 76 18 50 00
Søknad
Søknad merkes: 4243608590
Arbeidssted
Rådhusgata 21
8430 MYRE