Kort om arbeidsgiver

I Helse Fonna er vi over 4000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 16 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

Haugesund sjukehus har ledig ein fast stilling som overlege i lungesykdommer frå august 2020. Tidlegare eller seinare tiltreding kan vere mulig om ønskeleg.

Innan indremedisin har vi 16 legar i spesialisering og 20 overlegestillingar. Haugesund sjukehus har klinikkar for medisin (inkl. barn og nyfødd), kirurgi (inkl. føde/gyn og fertilitet) psykiatri, og medisinsk service (inkl. akutt, radiologi, klinisk kjemi og patologi).

Medisinsk klinikk omfattar indremedisin med greinspesialistar i dei fleste fagområda samt nevrologi, smittevern, rehabilitering, lærings- og meistringssenter og geriatrisk eining. Klinikken er godkjend som utdanningsavdeling for indremedisin, nyresykdommer, kardiologi, lungesjukdomar, gastroenterologi og geriatri.

Fagområdet lungesykdommer er organisert i Hjerte- og lunge avdelingen. Lungeseksjonen har 15 sengeplasser. I tillegg er det lungeutredningspoliklinikk, bronkoskopi, generell lungepoliklinikk, lungekreftpoliklinikk. Lungelegene handterer lungekreftpasienter som får kur på onkologisk dagenhet. Totalt sett dekker seksjonen det aller meste av fagfeltet lungesjukdommar og seksjonen har eit godt og sterkt fagmiljø. Det er for tida tilknytta 4 overlegestillingar til seksjonen og 4 legar i spesialisering. Deltaking i felles indremedisinsk vaktlag vil vere del av stillingen.

Haugesund sykehus bygger for tiden ny vestblokk som skal vere klar for innflytting høsten 2021. Det vil i denne prosessen også bli bygget nye arealer for Hjerte- og lungeavdelingen som er planlagt tatt i bruk i 2022.

 

Arbeidsoppgåver

Vaktarbeid og dag-teneste på post og i poliklinikk.
Overlegane går for tida 15-delt vakt.

Kvalifikasjonar

Vi søkjer ein overlege som er godkjend spesialist i indremedisin og lungesykdommer.
Legar som er i utdanning og kan få slik spesialistgodkjenning innan 1-2 år er velkomne til å søkje.

Personlege eigenskapar

Vi søkjer ein overlege i lungesykdommer som ønsker å arbeide tett på pasientene og utvikle faget i eit godt kollegialt miljø.
Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
Personlege eigenskaper vil bli tillagt avgjerande vekt.

Vi tilbyr

Arbeids- og lønnsvilkår etter lokal overeinskomst og individuell avtale.
Triveleg arbeidsmiljø og høgt fagleg nivå.
Legger til rette for og prioriterer forskning og utvikling.
Seksjonen har organisert internundervisning i lungesykdommer.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: John Conrad Brandsø
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 40238776
Navn: Eva Karin Schmidt
Tittel: Seksjonsoverlege lunge
Telefon: 45223879
Navn: Bjørn Egil Vikse
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 99250064
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjerte- og lungeavdeling, Helse Fonna HF
Karmsundsgata 120
5528 Haugesund