Kort om arbeidsgiver

Ved medisinsk avdeling Molde sjukehus er det et ledig vikariat i hematologi fra 01.09.20 - 31.01.21. 

Medisinsk avdeling er ei veldifferensiert avdeling som er godkjend for utdanning i generell indremedisin, kardiologi, lungemedisin, fordøyelsessjukdomar, hematologi og endokrinologi.

Hematologisk seksjon utreder og behandlar alle typer blodsjukdomar inkludert lymfom og  samarbeider med universitetssjukehuset, St. Olavs Hospital i Trondheim om regionaliserte oppgåver. 

Seksjonen har 5 sengar på medisinsk avdeling , ein utstrakt poliklinikk , og gir behandling til medisinsk dagpost og kreftpoliklinikk. 

Vi brukar Doculive pasientjournalsystem og Cytodose som bestillingssystem for kreftbehandling. Opplæring i desse systema vert gjeve etter behov.  

Arbeidsoppgåver

 • Hematologisk poliklinikk
 • Superviserer LIS leger på sengepost og poliklinikk 

Kvalifikasjonar

 • Meistre norsk språkleg - skriftleg og muntleg tilfredsstillande
 • Erfaring frå relevant stiling vert vektlagt
 • Spesialitet i blodsjukdomar 

Personlege eigenskapar

 • Evne til å jobbe tverrfagleg
 • Gode samarbeidsevne
 • Personlege eigenskapar vert vektlagde 

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring, og tenestereiseforsikring
 • Helse Møre og Romsdal er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Arne Lied
Tittel: seksjonsoverlege / seksjonsleiar
Telefon: 71122254
E-post: Arne.Lied@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske legar Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 MOLDE