Kort om arbeidsgiver

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du en spesialisering innen endokrinologi og være en solid medarbeider i et generelt indremedisinsk fellesskap? Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger søker en kollega og utdanningskandidat innen endokrinologi som vil være en del av et større faglig og interessert team.

Vi utgjør en stor avdeling som gir helsetjenester til omlag 100 000 innbyggere. Avdelingen er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for Lege i spesialisering i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. Infeksjonssykdommer vil komme på plass i løpet av 2020. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (utplassering og NTNU-link) 3-5. år studieår, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Til sammen har avdelingen 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for Lege i spesialisering kandidatene.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter generelt klinisk og administrativt arbeidet innenfor det indremedisinske fagområdet, inkl postarbeid, poliklinikk, vakt, internundervisning og annet relevant arbeidet. Som ledd i spesialiseringen (prosjektoppgave Lege i spesialisering) forventes også deltagelse i en avdelingens forbedringsprosjekter. Som utdanningskandidat innen endokrinologi vil du få et særlig ansvar ved poliklinikken og tilsynsfunksjon for endokrinologiske problemstillinger. Seksjonen samarbeider bl.a. med St Olavs hospital om internundervisning.

Vaktarbeidet omfatter generell indremedisinsk vakt (ikke seksjonert) som tilstedeværende sekundærvakt. Lege i spesialisering del 1 i primærvakt er også tilstedeværende.  Lege i spesialisering deltar i sekundærvakt i 3- delt vaktskikt. Det er tilstedevakt hele døgnet for både primærvakt (Lege i spesialisering del 1) og sekundærvakt (Lege i spesialisering). Vaktene er på om lag 12 timer med vaktskifte hver dag kl. 08. og kl. 20. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Lege i spesialisering roterer mellom avdelingens seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. For grenspesialisering innen endokrinologi vil dette bli tilpasset tjenesten.

Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne Lege i spesialisering.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege.
  • Gjennomført Lege i spesialisering del 1.
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsegenskaper, utadvendt og gode kommunikasjonsferdigheter
  • Drive og evnen til å lede seg selv i arbeidet og initiativrik
  • Det legges stor vekt på personlig egnethet ved tilsetning

Vi tilbyr

  • Et godt og variert læringsmiljø med dyktige kollegaer, med tidvis krevende og utviklende oppgaver
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlem i pensjonsordningen, 2% pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Carl Platou
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098206
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske avdeling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger