Kort om arbeidsgiver

Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning og glede? Ønsker du en spesialisering eller sideutdanning innen de indremedisinske fagene? Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger søker kollegaer og utdanningskandidater som ønsker å være en del av et større faglig og interessert team.

Vi utgjør en stor avdeling som gir helsetjenester til omlag 100 000 innbyggere. Avdelingen er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. Infeksjonssykdommer vil komme på plass i løpet av 2020. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (utplassering og NTNU-link) 3-5. år studieår, samt utenlandsstudenter som hospiterer. Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Til sammen har avdelingen 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter klinisk og administrativt arbeidet innenfor det indremedisinske fagområdet, inkl postarbeid, poliklinikk, vakt, internundervisning og annet relevant arbeidet. Som ledd i spesialiseringen (prosjektoppgave Lege i spesialisering) forventes også deltagelse i en avdelingens forbedringsprosjekter. 

Vaktarbeidet omfatter generell indremedisinsk vakt (ikke seksjonert) som tilstedeværende sekundærvakt.Lege i spesialisering i primærvakt er også tilstedeværende. Lege i spesialisering deltar i sekundærvakt i 3- delt vaktskikt. Det er tilstedevakt hele døgnet for både primærvakt (Lege i spesialisering del 1) og sekundærvakt (Lege i spesialisering). Vaktene er på om lag 12 timer med vaktskifte hver dag kl. 08. og kl. 20. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

Lege i spesialisering roterer mellom avdelingens seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne Lege i spesialisering.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege.
  • Gjennomført Lege i spesialisering del 1.
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsegenskaper, utadvendt og gode kommunikasjonsferdigheter
  • Drive og evnen til å lede seg selv i arbeidet og initiativrik
  • Det legges stor vekt på personlig egnethet ved tilsetning

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Carl Platou
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098206
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske avdeling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger