Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse og rusklinikken, NLSH HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykiatri (ROP). Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. Psykisk helse -og rusklinikken utdanningsinstitusjon, og er godkjent for hele spesialiseringsforløpet i psykiatri, og for deler i rus -og avhengighetsmedisin.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er tverrfaglig sammensatt og har ansvaret for behandlingen av pasienter som er bosatt i Salten, Lofoten og Vesterålen. Teamets hovedoppgave er iverksetting, koordinering og oppfølging av den legemiddelassisterte rehabiliteringen som gis. Du er velkommen til å søke på 100% fast stilling som lege ved Ruspoliklinikken med primære arbeidsoppgaver innen LAR.

Arbeidsoppgaver
 • Samarbeide i team med vurderinger av henvisninger og indikasjon for samt igangsette behandling i LAR.
 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter i LAR med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykisk og somatisk lidelse
 • Ha polikliniske TSB pasientforløp og bidra til å dekke legeoppgaver ved poliklinikken og TSB Pakkeforløp
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • Koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR-behandling i vårt opptaksområde
 • Stillingen er en dagstilling uten deltakelse i vaktordning med fri hver helg
Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med full forskrivningsrett
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Stillingen er ideell for alle leger i ulike faser av sitt virke
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide tverrfaglig
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Tydelighet med evne til å sette hensiktsmessige rammer
 • God arbeidskapasitet og løsningsorientering
 • Trygghet og mot til å stå i utfordrende situasjoner
 • Kan bidra med den videre faglige utviklingen i enheten og avdelingen
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Et erfarent tverrfaglig team med etablerte samarbeidsrelasjoner med kommuner og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • En utfordrende og inspirerende jobb der du får arbeide selvstendig, men også sammen med andre
 • En arbeidsplass med fokus på faglig vekst og utvikling
 • Gunstige ansettelsesvilkår
 • Mulighet for å drive forskning
 • Gode muligheter for kurs/kompetanseheving
Kontakt
Kristin Nygård-Odeh, Ass. avdelingsleder, 482 16 936, Kristin.Nygard-Odeh@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted
Mellomåsveien, 8092 Bodø

Søknadsfrist: 15. juni 2020
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Psykisk helse og rusklinikken, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA)
Kontaktperson
Navn: Kristin Nygård-Odeh
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 482 16 936
E-post: Kristin.Nygard-Odeh@nordlandssykehuset.no
Arbeidssted
Bodø
Mellomåsveien
8092 BODØ
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image