Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater/overlege med interesse for psykoterapi ? Har du lyst til å jobbe med en ressurssterk pasientgruppe som nyttiggjør seg korttidsterapi? Om du i tillegg har interesse for samtidige somatiske og psykiske lidelser er dette stillingen for deg! 

Vi søker faglig sterk psykiater i 50 prosent stilling som vil ha overordnet medisinskfaglig ansvar på seksjonen.

"Raskere Tilbake" for milde til moderate psykiske lidelser ble avsluttet som prosjekt i 2018 og er innlemmet i ordinær drift i spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet heter Helse og Arbeid og ble oppstartet i Ahus i oktober 2018. Seksjonen har sitt eget inntak og rettighetsvurderer også henvisninger til private aktører. Opptaksområdet vårt er for tiden hele Ahus.

Vi har siden oppstart vært i stadig vekst både når det gjelder antall behandlere og behandlingstilbud. Vi teller nå 10 psykologer med spesialiseringer innen ulike retninger og 1 sekretær. I tillegg har vi en phd/psykologspesialist i 20 prosent stilling som jobber med kvalitetsregistrering og utfallsmåling av behandlingen.
Aktuelt har vi 1 psykiater i en mindre stilling tilknyttet seksjonen, og ønsker nå å styrke vår medisinskfaglige kompetanse. Ved interesse vil det være mulig å bidra i kurs/-gruppetilbudet.

Vi er en engasjert gjeng som har mange tanker og ideèr for videre utvikling av seksjonen, og ser frem til å få nye kollegaer!

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av milde til moderate psykiske lidelser

Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter

Tverrfaglig samarbeid

Evt. deltakelse i kurs-og gruppetilbud

Evt. deltagelse i vaktlegeordning 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som psykiater

Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Erfaring fra psykiatrisk poliklinikk

Ønskelig med kjennskap til DIPS 

Gjerne videreutdanning i psykoterapi

Leger som har kommet langt i spesialisering i psykiatri kan komme i betraktning 

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Gode samarbeidsevner

Fleksibilitet

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

Varierte og spennende arbeidsoppgaver

Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

Mulighet til å påvirke behandlingstilbudet i nyetablert seksjon

Mulighet for kurs og faglig utvikling

Fleksibilitet

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Arbeidssted sentralt på Lindeberg med gode muligheter for kollektivtransport 

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Hege Kwon Vangen
Tittel: Seksjonsleder / psykologspesialist
Telefon: 23141900
E-post: hege.kwon.vangen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Groruddalen arbeidsrettet poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF
Jerikoveien 28A
1067 Oslo