Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling for lege i spesialisering ved Barneklinikken.

Barneklinikken i Bodø er landsdelens eneste barneavdeling. Barneklinikken består av tre enheter; Nyfødtintensiv hvor vi behandler nyfødt fra uke 26. Bodø har kvinneklinikk hvor alle risikofødsler i landsdelen sentraliseres. 

Barnepoliklinikk, dagpost og sengepost er organisert i en enhet. Øvre aldergrense for nyhenviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år. Vi dekker et bredt fagfelt. 
Habilitering for barn og ungdom er også tilknyttet Barneklinikken og LIS roterer med jevne mellomrom dit.

Klinikken har 9 faste LIS stillinger.

Tjenesten er variert. Den første måneden går med til å bli kjent med klinikk og tjenesteform.  I denne perioden har man 4-5 opplæringsvakter avhengig av tidligere erfaring.

Du vil få tildelt veileder ved ansettelse.  

Ved vår klinikk tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Barnesykdommer. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN, St. Olavs og OUS. 

Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver
Tjenesten innebærer 9-delt tilstedevakt, med 0-uke hver 9. uke. I ukedagene begynner vakt kl 1500, mens de i helgene er todelt. Bakvakt er tilstede til kl 20.00 på hverdager, i tillegg har vi et eget nyfødtvaktsjikt.
På dagtid veksler man mellom å jobbe på en av postene ( nyfødt, storebarn, HABU), dagvakt eller poliklinikk. Poliklinikk begynner man med etter ca 4-6 måneder. Det er også lagt inn fordypningsdager etter gjeldende avtaler i tjenesteplan. 
 
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
Vi ser etter medarbeidere som liker å engasjere seg og som kan ta på seg ansvar.

Du må tørre å gå inn i vanskelige situasjoner av og til, men med den tryggheten at du alltid vil ha erfarne kolleger rundt deg til å veilede og støtte deg.

For våre pasienter er det ekstra viktig at du er imøtekommende, ydmyk og stiller med et åpent sinn.

Vi ønsker også en kollega som kan engasjere seg sosialt utover det rent faglige.
Vi tilbyr
  • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
  • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
  • Muligheten til å arbeide i en klinikk som er i stadig endring for å tilpasse seg pasientenes behov. Faglig engasjerte kolleger. Gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i ulike prosjekter. Godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og aksept. 
  • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  
  • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Barneklinikken
Kontaktperson
Navn: Kristin Wasland
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 918 55 173 / 416 91 366
E-post: kristin.wasland@nordlandssykehuset.no
Søknad
Søknad merkes: 4166971241
Arbeidssted
Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image