Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering i 6 mndr i revmatologi fra 01.08. 2020 med mulighet for forlengelse. 
 
Sykehuset har 12 senger til utredning, behandling, og spesialisert rehabilitering innen inflammatoriske revmatiske sykdommer, og stor poliklinisk aktivitet med infusjonsenhet samt DXA-måling og MR.
Sykehuset har også en fysikalsk medisiner som ivaretar revmatologiske pasienter med non-inflammatoriske revmatiske sykdommer.
Sykehuset har ni overlegestillinger i revmatologi, og 1 overlegestilling i fysikalsk medisin, samt tre LIS stillinger innen revmatologi.  
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege. Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1. Behersker norsk/nordisk språk muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper:
Samarbeide godt med pasienter og øvrige personale. Strukturert, fleksibel og løsningsorientert. Faglig interesse og engasjement.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Revmatismesykehuset
Kontaktperson
Navn: Liz Loli
Tittel: avd. overlege
Telefon: 61 27 95 00 / 90 71 00 36
Søknad
Søknad sendes: Revmatismesykehuset
Marg. Grundtvigsvei 6
2609 LILLEHAMMER

Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Revmatismesykehuset
Marg. Grundtvigsvei 6
2609 LILLEHAMMER