Kort om arbeidsgiver

Anestesilegeavdelingen i Operasjons- og intensivklinikken (Opin) ved UNN Tromsø søker anestesiologer til følgende stillinger:

 • To overleger i fast stilling
 • En overlege i midlertidig prosjektstilling for 6 mnd, med mulighet for forlengelse
 • Ved tilsettelse av de overnevnte stillinger forventer vi at det blir ledig 1-3 vikariater

Arbeidsoppgaver

 • Anestesilegeavdelingen dekker fagområdene smerte, anestesiologi og intensivmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Ferske spesialister skal rotere til minst to fagsøyler innenfor 4-5 år. Erfarne spesialister forventes å rotere mellom fagsøylene ca hvert 4.-5. år. Høsten 2020 har vi behov for anestesileger som jobber på Smerteavdelingen og på Intensivmedisinsk avdeling. Funksjonen som avdelingsoverlege på Intensivmedisinsk avdeling er også ledig, se egen annonse HER.
 • Deltakelse i vaktsjikt etter behov. Anestesilegene deltar i to forvaktsjikt og tre bakvaktsjikt på sykehuset. Det er spesialist til stede på vakttid.
 • UNN dekker regionens traumesenterfunksjon og intensivbehandling på nivå 3, inkludert ECMO-behandling. Vi gir anestesi ved et bredt spekter kirurgiske tilstander, fra dagkirurgi, kreftkirurgi, nevrokirurgi, torakskirurgi og akutte tilstander hos barn. 
 • Vi ønsker å styrke forskningsaktiviteten i vår avdeling. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist med godkjent norsk autorisasjon
 • Må kunne vise til aktivitet og bidrag innenfor forskning, fagutviklingsarbeid, tillitsverv eller liknende
 • Forskningserfaring, helst doktorgrad.  
 • Klinisk erfaring fra anestesiologi, smertebehandling eller intensivmedisin på universitetssykehusnivå
 • Internasjonalt anerkjent videreutdanning innenfor anestesiologi (SSAI eller tilsvarende)
 • Gode samarbeidsevner
 • Beherske norsk eller skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe i team og bidra til godt arbeidsmiljø
 • Høy arbeidskapasitet, kan ta beslutninger og jobbe under press
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med mulighet for personlig innflytelse på et fagmiljø i utvikling
 • Høykompetent og bredt fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver og sterk vekt på teamarbeid
 • Muligheter til å kontinuere eller etablere forskningsarbeid
 • En region med fantastisk natur og nærhet til jakt, fiske, fjellturer og alpint  
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • Tiltredelse etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Kirsten Brun Kjelstrup
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92266614
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø