Kort om arbeidsgiver

Det lyses ut et ledig vikariat for et år i 100%-stilling for Lege i spesialisering (LIS) med tiltredelse august 2020. Stillingen skal deles mellom BUP Porsgrunn og BUP Vestmar (Stathelle). Allmennleger eller LIS i voksenpsykiatri som ønsker praksis i barne- og ungdomspsykiatrien for vedlikehold av spesialitet eller er i spesialisering er velkomne til å søke.

BUP Porsgrunn og BUP Vestmar er generelle poliklinikker for barn og unge med psykiske lidelser.
Poliklinikkene er en av 4 poliklinikker organisert i Avdeling for barn og unges psykiske helse- ABUP. I tillegg har vi to fylkesdekkende seksjoner, Seksjon for familiebehandling og Seksjon for autismespekterforstyrrelser. Vi har et nært samarbeid med Ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS).  

Vi har et nært og godt samarbeid internt med andre seksjoner i klinikken og eksternt med barnehager, grunnskoler og videregående skoler, med hjelpeapparatet i 1. linjetjenesten og med andre relevante instanser og fagmiljøer. Vi har et godt og inspirerende fagmiljø og satser på fagutvikling blant annet ved bruk av både manualisert og ikke-manualisert evidensbasert behandling. Vi søker etter personer med interesse for arbeid blant barn/unge og deres familier og som er opptatt av barns oppvekstvilkår.
 
Politiattest må leveres ved ansettelse.  

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker etter personer med interesse for arbeid blant barn/unge og deres familier, og som er opptatt av barns oppvekstvilkår.
 • Utredning og behandling (inkl. medikamentell) av barn og unge, foreldre- og familieveiledning og veiledning/konsultasjon/samarbeid internt og med 1. linjetjenesten.
 • Det er ønskelig at søker disponerer egen bil, da det må påregnes noe reisevirksomhet til samarbeidsmøter.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsfeltet eller psykiatri.
 • Ønskelig med erfaring fra 1. linjen.
 • Allmennleger eller LIS i voksenpsykiatri som ønsker praksis i barne- og ungdomspsykiatrien for vedlikehold av spesialitet eller er i spesialisering er velkomne til å søke.
 • Har gjennomført norsk turnustjeneste er ønskelig.           

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. 
 • Personlig egnethet legges stor vekt på.
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig  

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fagmiljø.
 • Vi satser på fagutvikling blant annet ved bruk av både manualisert og ikke manualisert kunnskapsbasert behandling.
 • LIS-legen får veiledning av barne- ungdomspsykiateren/overlegen på poliklinikken. Både klinisk veiledning og veiledning i psykoterapi kan gis av overlegen ved BUP Vestmar.
 • Det er også mulighet for deltakelse på kurs.
 •  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, Tariffavtaler og reglement
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP             
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Susanne Ehrhardt-Knutsen
Tittel: Seksjonsleder BUP Porsgrunn
Telefon: 35002859
E-post: susehr@sthf.no
Navn: Petter Langlo
Tittel: Seksjonsleder BUP Vestmar
Telefon: 35986100
Navn: Neshan Omar
Tittel: Overlege
Telefon: 35986100
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon BUP Porsgrunn og BUP Vestmar
Aallsgate 41
3922 Porsgrunn