Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av to døgnseksjoner og seks polikliniske seksjoner, henholdsvis Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS),  Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harstad, BUP Narvik, BUP Silsand, BUP Sjøvegan og BUP Storslett.  Professor i barne- og ungdomspsykiatri, samt leger i PhD-løp, er knyttet til avdelingen. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

De psykiske helsetjenestene i BUPA er helsefremmende og sammenhengene, og bygget rundt pasientene. Utredning og behandling gir barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUPA er en avdeling hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ledig fast stilling for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Tiltredelse 17.08.20. Tjenestested UNN Tromsø.

For fast stilling: 

Fase 1: spesialistutdanningen ved UNN HF. Utdanningsløpet innebærer også spesialiseringsperioder innen voksenpsykiatri og barnesykdommer.

Fase 2: Etter endt utdanning vil stillingen bli omgjort til legespesialist med tjenestested UNN Tromsø.

Vedkommende som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med ulike type lidelser både i poliklinikk og i sengepost.
 • Gi informasjon og oppfølging til foreldre, skole og øvrige samarbeidspartnere.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid, samt deltagelse i forskningsarbeid.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i vaktordning, p.t 7-delt hjemmevakt.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse. 

Vi tilbyr

 • En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv. 
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Stein Inge Fandrem
Tittel: Avd.overlege
Telefon: 77 75 57 01
E-post: Stein.Inge.Fandrem@unn.no
Navn: Børge Mathiassen
Tittel: Avd.leder
Telefon: 99 62 94 38
E-post: borge.mathiassen@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansensveg 92
9019 Tromsø