Høylandet kommune lyser med dette ut fast 100% stilling som kommunelege

Stillinga er knyttet til Høylandet legekontor som har to faste stillinger for kommunelege og en stilling for LIS 1. Høylandet Legekontor har velutstyrte lokaler, og det er knyttet tre sykepleierstillinger til kontoret. Legekontoret benytter pr. i dag SystemX journalsystem.

Hvis du ønsker tilrettelegging for en ALIS-utdannelse, kan vi tilby god faglig veiledning av en erfaren kollega som er spesialist iallmennmedisin..

Som kommunelege i Høylandet blir du en del av legevaktsamarbeidet som er organisert gjennom legevakt i Midtre-Namdal og Legevakten i Namdalen (LINA) på natt. Inntekt knyttet til legevakt utbetales til legevaktslege.

Legevaktlokalene er i Namsos. Her vil du gå inn i en legevaktturnus, med ca. 3 vakter pr. mnd.


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for listepasienter på fellesliste for legekontoret.
 • Kommunale oppgaver.
 • Deltagelse i legekontorets legevakt på dagtid ukedager, og deltagelse i legevakt.

Krav til kompetanse
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som gjør det mulig å praktisere som fastlege.
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Inneha refusjonsrett fra Helfo
 • Gyldig politiattest.
 • Førerkort klasse B.

Vi kan tilby
 • Fast lønn.
 • Arbeidsvilkår etter gjeldende lover, regler og avtaleverk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Følgende vektlegges
Vi søker etter en faglig dyktig lege, med gode personlige egenskaper som samsvarer med praktisering av en god legetjeneste.
 • Personlig egnethet.
 • Faglig engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til
Kommuneoverlege Gerd Niebelschütz. Tlf. 74 32 49 00, gerd.niebelschutz@hoylandet.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg Bernt Harald Opdal. Tlf. 975 21 096, bernt.opdal@hoylandet.kommune.no

Personer som i løpet av de tre siste åra har hatt opphold i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, må ved tilsetting legge fram godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Søknad sendes på følgende måte:
Søker må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligger på kommunen sin hjemmeside, https://www.hoylandet.kommune.no/tjenester/administrasjon/ledige-stillinger/

Spørsmål om hvordan du søker kan rettes til Servicekontoret på tlf. 74 32 48 00.

Søknadsfrist: 23.juni 2020
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Høylandet kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gerd Niebelschütz
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 74 32 49 00
E-post: gerd.niebelschutz@hoylandet.kommune.no
Navn: Bernt Harald Opdal
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 975 21 096
E-post: bernt.opdal@hoylandet.kommune.no
Arbeidssted
Høylandet legekontor
7877 HØYLANDET