Heistad Legekontor er et veletablert legesenter som ligger i Porsgrunn kommune i nedre Telemark. Vi har en befolkning på 36 000 innbyggere, med 40 fastlegehjemler fordelt på 8 legekontorer, og egen legevakt hele døgnet som bemannes av 3  kommunalt ansatte leger samt fastlegene. Vaktbelastning er lav.

Én av legene ved Heistad legekontor ønsker å opprette deleliste. Legekontoret har 11 fastleger og én LIS 1 lege.

Nåværende hjemmelsinnehaver ønsker primært ved oppstart av deleliste å arbeide 40% og med ny kollega i 60% fra 15.12.2020.

Nåværende listelengde er 800 pasienter.

Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunen har intensjon om at alle fastlegene i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller være i utdanningsløp for å bli det.
 • Legene må delta i kommunal legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk legearbeid.

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kai Heier
Tittel: Lege, nåværende praksisinnehaver
Telefon: 90046402
E-post: kai.heier@heistad-legekontor.no
Navn: Inge Skauen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 913 84 288
E-post: inge.skauen@porsgrunn.kommune.no
Arbeidssted
Heistad legekontor - Porsgrunn 
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn