AHUS BHT - et kompetansesenter for arbeidshelse, HMS og arbeidsmiljø

Ahus Bedriftshelsetjeneste (BHT) søker etter spesialrådgiver - med. med spesialisering i arbeidsmedisin i fast stilling (100 %). Søkere som har kompetanse nær spesialistkravene, eller med særlig relevant erfaring, oppfordres også til å søke stillingen.

Ahus BHT ble etablert i 2010 som en godkjent egenordning som skal ivareta alle fagområdene innen bedriftshelsetjenester. Vi er organisert som en selvstendig enhet direkte plassert under administrerende direktør. Ahus BHT skal bistå arbeidstakere, ledere, verneombud og AMU-medlemmer med å forebygge sykdom og skader og fremme helse og trivsel ved sykehuset vårt. Vi yter bistand innen fagområdene arbeidsmedisin og helse, yrkeshygiene, ergonomi, samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Hovedfokus er på forebyggende arbeid og helsefremmende virksomhet.

 Alle søkere må søke elektronisk. 

Arbeidsoppgaver

Et universitetssykehus er en kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Arbeid med kontinuerlig utvikling av rolle, oppdrag og funksjon for en spesialrådgiver - med. ved Ahus BHT og i foretaket kan være både krevende og utfordrende. For den rette søkeren er dette derimot også spennende og utviklende, og med forankring i et sterkt og godt fagmiljø og team.

Medisinskfaglig ansvar og arbeid ved Ahus BHT i tråd med kompetanseområder for en godkjent bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmedisinske og arbeidslivsrelaterte oppgaver ved henvendelser og oppdrag til Ahus BHT eller forhold som avdekkes ved sykehuset vårt.

Individuelt og tverrfaglig arbeid for å levere bedriftshelsetjenester i tråd med til en hver tid gjeldende oppdragsbestilling fra Ahus HF. Dette inkluderer blant annet kartlegging og risikovurdering av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø med fokus på arbeidsmedisin, samt bistand og arbeid i arbeidsmedisinsk poliklinikk.

Bistå avdelingsleder med medisinskfaglig rådgivning og bidra til faglige avklaringer, samt gi arbeidsmedisinsk fagstøtte til øvrige medarbeidere ved Ahus BHT. Bidra med arbeidsmedisinsk kunnskap i avdelingens risikovurderinger og analyser av nåværende og fremtidige arbeidsmiljøforhold.

Yte undervisning på vegne av Ahus BHT innenfor bedriftshelsetjenestens kompetanseområder.

Delta og følge opp i arbeidsmiljøutvalg (AMU) for tildelte divisjoner, samt følge opp tilhørende samarbeidsavtaler med divisjonene.

Det må påregnes noe reisevirksomhet, da Ahus HF består av flere lokasjoner i opptaksområdet til sykehuset. 

Kvalifikasjoner

Lege (norsk autorisasjon) med spesialisering i arbeidsmedisin eller med kompetanse nær opptil spesialistkravene.

Erfaring fra forebyggende helsearbeid innen arbeidshelse, hvor særlig erfaring fra slikt arbeid ved sykehus er ønskelig.

God muntlig og skriftlig formidlings- og fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Alminnelig gode IKT-kunnskaper, herunder både evne og vilje til å lære og ta i bruk nye systemer.

Metodekunnskap, særlig innen utredningsarbeid og risikovurderinger av arbeidsforhold og arbeidshelse. 

Personlige egenskaper

God organisasjonsforståelse.

Utadvendt, med evne til å skape og utvikle gode relasjoner, både i avdelingen og foretaket som helhet - samarbeidsorientert.

Høy arbeidskapasitet, med evne til å arbeide målrettet og systematisk - med leveranse.

Evne til å arbeide både selvstendig og i tverrfaglig team. Målrettet og samarbeidende.

Ambisiøs på både organisasjonens og egne vegne.

Evne til å ta initiativ og utøve fleksibilitet. 

Vi tilbyr

Spennende faglige utfordringer i en krevende og viktig sektor i samfunnet, med mulighet for utvikling av og i vår virksomhet.

Gode muligheter til å utforme og påvirke egen arbeidshverdag og faglige fordypning.

Mulighet til å bli en del av et godt fagmiljø, med engasjement, faglighet og trivsel. Teamet i Ahus BHT består av medarbeidere med lang og bred erfaring fra BHT-virksomhet.

Gode velferdstilbud for ansatte, eksempelvis hytteutleie, teaterbilletter, med mer.

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, med kort reisevei fra Oslo. 

Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Karl Johan Seim-Wikse
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92221597
Hjemmeside
Arbeidssted
Bedriftshelsetjenesten, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen