Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister innen  fagområdet barnesykdommer slutter er det ledig 100 % avtalehjemmel. Hjemmelen er lokalisert i gruppepraksis på Risvollan Medisinske senter i  Trondheim. Hjemmelen krever et nært og godt samarbeid med helseforetaket for å skape balanse og stabilitet innen fagområdet.  Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem.

Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Legeforeningen regulerer betingelsene i avtalen og forholdet mellom partene.Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Viktige forhold å være oppmerksom på
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i barnesykdommer
 • Det forutsettes god utredning- og behandlingskompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis som barnelege

Vi tilbyr
Driftstilskudd etter Rammeavtalen
 
Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Andreas Slørdahl
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 957 62 644
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4235816311
Arbeidssted
Risvollan Medisinske senter i Trondheim
Ingeborg Aas' veg 2
7036 TRONDHEIM