Kort om arbeidsgiver

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er organisert som en seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. Seksjonen gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til hørselshemmede, døve og døvblinde barn, unge og voksne fra hele landet. Visjonen er at våre pasienter skal få et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern som resten av befolkningen.

NBHP har rundt 30 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksen-enheten og Kompetanse-enheten. Barne- og ungdomsenheten har nå ledig en fast overlegestilling som vil inngå i et team med ti fagstillinger og en konsulent.

Pasientene har betydelig hørselshemming og psykisk lidelse, og mange av dem har i tillegg kompliserte, sammensatte somatiske tilstander som utfordrer tradisjonell diagnostikk. Interesse for utredning, diagnostikk og samarbeid rundt komplekse somatiske tilstander er en fordel. Det er stor variasjon i det kliniske arbeidet og vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige overfor nye og utfordrende problemstillinger.

Du må ha lyst til å lære tegnspråk.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av psykiske lidelser
 • Vurdering av somatisk helse i relasjon til psykisk lidelse
 • Poliklinisk behandling og oppfølging av barn, ungdom og deres familier
 • Undervisning, informasjonsarbeid, veiledning og rådgivning til ulike fagfolk og brukergrupper, samarbeidspartnere og støtteapparat
 • Utviklingsarbeid og forebyggende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid står sentralt, så vel internt som eksternt, i form av utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten og andre tjenestetilbud i hjemkommune/bydel/spesialisthelsetjeneste
 • Reisevirksomhet vil inngå i arbeidet
 • Samarbeid med tegnspråktolker

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialisering kan også komme i betraktning
 • Ønskelig med tegnspråk-kompetanse
 • Aktuelle kandidater uten tegnspråkkompetanse vil få opplæring.
 • Kjennskap til målgruppene er en fordel
 • Politiattest er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig sterk medarbeider som er åpen for nye utfordringer og som har erfaring med å arbeide i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner forutsettes
 • Gode evner til målrettet, strukturert og selvstendig arbeid 
 • Initiativ, engasjement og fleksibilitet vil bli vektlagt 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Aktivt fagmiljø
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Rom for personlig utforming av rollen her hos oss og det vil være mulig å kombinere klinisk arbeid med fagutvikling og forskning innen feltet, omfang avtales nærmere med leder 
 • Overleger ved OUS har rett til 4 måneders fordypningspermisjon hvert 5. år
 • Tegnspråkopplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement for pasientgruppene
 • Stillingen er uten vaktordning 
 • Lønn etter foretakets overenskomster 

Utdanningsnivå

 • Universitet

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
 • Tegnspråk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Beate Schie Berntsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99713268/90982835
Navn: Kristin Holseth
Tittel: Overlege
Telefon: 94155176
Arbeidssted
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
Gaustad Sykehus, Oslo (Sognsvannsveien 21)
0372 Oslo