Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter engasjert lege til ledig fastlegehjemmel knyttet til Vormsund legesenter, som er organisert som et AS, og består av 2 fastlegehjemmeler.
Vormsund Legesenter er et veldrevet legesenter med godt innarbeidede rutiner, er godt utstyrt og det benyttes Infodoc Plenario Journal system. Det er sentraltplassert på Amfi senter på Vormsund, og har 2 stabile helsesekretærer i totalt 110 % stilling.
Hjemmelen har ca. 1000 pasienter på liste pr. i dag.
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke må påberegnes, samt deltakelse i kommunal legevakt.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon, spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
  • Opptatt av samhandling
  • Personlig egnethet vektlegges
     
  • Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder
Vi tilbyr
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Vormsund Legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Dr. Mobashar Banaras
Tittel: Fastlege
Telefon: 454 40 451
Navn: Unni-Berit Schjervheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 18 207
Arbeidssted
Vormsund
Amfisenteret
2160 VORMSUND