Kort om arbeidsgiver
Vil du arbeide for bedre og tryggere helse- og omsorgstjenester i Norges største fylkesmannsembete?

Om stillingen
Helseavdelingen har ledig 2 faste stillinger (100%) som assisterende fylkeslege i seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT) med kontorlokalisering i Oslo. I tillegg kan det bli aktuelt med 1 engasjement (100%) på 12 måneder.

Helseavdelingen er organisert i 6 seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo. De øvrige seksjonene i tillegg til de ovenfor nevnte er: seksjon kommunehelsetjeneste Østre Viken Sør, seksjon kommunehelsetjeneste Østre Viken Nord, seksjon kommunehelsetjeneste Vestre Viken og seksjon for fellesoppgaver og utvikling. De 4 kommunale seksjonene har ansvar for hvert sitt geografiske område, mens SHT seksjonen har ansvar for all spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker. 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetsaker m.m
 • Delta i systemrevisjoner 
 • Veilede og undervise helsepersonell 
 • Behandler klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 a, jf § 4-4

Kvalifikasjonskrav
 • Lege som er spesialist i voksen psykiatri, eller
 • Lege som er spesialist i indremedisin, eller
 • Lege som er spesialist i anestesiologi
 • Lege med spesialitet innen andre deler av somatikken eller psykisk helsevern vil også kunne bli vurdert

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper 
 • Viktige personlige egenskaper er ansvarlighet, integritet, fleksibilitet, godt humør og gode samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne vil bli vektlagt
 • For å innfri nasjonale krav om saksbehandlingstid, fordres det målrettet arbeid med god fremdrift og gjennomføringsevne. Arbeidskapasitet og leveransedyktighet vil derfor bli vektlagt
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.

Stillingen lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet kr 840 000,- til 890 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. (Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Gaute Skirbekk (SHT) 22 00 39 41, ass. fylkeslege Sara C.W Solheim (SHT) 22 00 39 08 eller fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen  32 26 68 51 / 913 84 968. 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet (inkluderende Arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 18. juni 2020

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten: jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Gaute Skirbekk
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 22 00 39 41
Navn: Sara C.W Solheim
Tittel: Ass. fylkeslege
Telefon: 22 00 39 08
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Stensberggata 27
0170 OSLO