Ved Sykehuset Innlandet er det ledig en 3-årig (100%) midlertidig stilling som postdoktor.

Stillingen er knyttet til  et randomisert placebokontrollert studie med tittelen «Vitamin B12 status in infancy and the effect of providing vitamin B12 to infants with signs of mild deficiency – a register-based, Randomized Controlled Trial ».

Prosjektet er i hovedsak finansiert av Helse Sør-Øst (HSØ 2020096).

Vi vil også oppfordre postdoktoren til å samarbeide med andre relaterte prosjekter i Norge, Nepal, Tanzania og India med et nettverk av indiske, nepalesiske, amerikanske og norske forskere.

Vi kan også tilby tilknytning til Universitetet i Bergen gjennom Institutt for global folkehelse og primæromsorg, Center for International Health. Arbeidssted vil primært være på Lillehammer.

 

Om stillingen som postdoktor:
 
Stillingen som postdoktor er en tidsbestemt ansettelse med det primære målet å kvalifisere den utnevnte for akademiske stillinger.
 
Tidsperioden for stillingen er tre år, med mulighet for forlengelse av perioden hvis den som ansettes foretrekker å jobbe deltid.  

Generell informasjon:
For ytterligere informasjon, kontakt professor Tor A. Strand, e-post: tors@me.com, Telefon: + 47 909 71 086 

       

Arbeidsoppgaver

Om prosjektet / arbeidsoppgavene:

 • Prosjektet er organisert gjennom forskningsgruppen «Mor og Barn Innlandet» (MoBI) i Sykehuset Innlandet. MoBI har deltakere fra føde- og barne avdelingene samt sykehusets laboratorieavdelinger. Forskergruppen samarbeider med flere universiteter og forskningsinstitusjoner i og utenfor Norge.
 • Hovedfokuset for postdoktorstipendiatens forskning vil være gjennomføring av en randomisert kontrollert adaptiv studie hvor spedbarn vil bli screenet og behandlet for vitamin B12-mangel. Studieprotokollen vil være tilgjengelig på forespørsel.
 • Prosjektet er et samarbeid mellom SI, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Innlandet og Harvard T.H. Chan School of Public Health.

 • Det forventes at  en skal bidra til veiledning av PhD-kandidater.

 • Hvis det er mulig, vil vi oppmuntre og legge til rette for at kandidaten tilbringer deler av postdoktorperioden med en av de samarbeidende institusjonene i eller utenfor Norge.

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må ha en norsk doktorgrad eller tilsvarende grad innen epidemiologisk forskning om mødre- eller barns helse, eller ha doktorgradsavhandlingen levert før søknadsfristen. Doktorgraden skal være tildelt og senest innen 2020

 • Søkere skal ha erfaring med kohortstudier eller kliniske studier.

 • Søkere som er dyktige i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk vil bli prioritert.

 • Søkere bør være interessert i kliniske studier og epidemiologiske metoder og ønske å utvikle sin kompetanse på dette feltet.

 • Det er en fordel at søker har en klinisk grad (leger, klinisk psykolog osv.), men dette er ikke et absolutt krav.

 • Det blir lagt vekt på personlige egenskaper som å kunne jobbe selvstendig og på en strukturert måte, å kunne samarbeide med andre og på tvers av fagområder, være motivert og ansvarlig, og også ha stor arbeidskapasitet og entusiasme for forskning.     
 • Godkjent norsk autorisasjon/ NOKUT innen sitt fagområde

Vi tilbyr

 • Spennende utviklingsmuligheter som en del av din rolle i et sterkt fagmiljø

 • Lønnsnivå for tiden 563.700 kroner brutto p.a., eller med medisinsk eller psykologisk spesialitet for tiden 583.900 kroner. Ytterligere opprykk vil være etter tjenesteansiennitet i stillingen

 • Gode pensjonsordninger
 • Søknaden din må inneholde:

  • En kort redegjørelse for søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen

  • Utskrifter og vitnemål (søkere med utdanning fra andre land enn Norge må legge ved vitnemål på både originalspråk og autoriserte oversettelser) og dokumentasjon av godkjent doktorgradsavhandling
  • Komplett liste over publikasjoner
  • Publikasjoner (pdf) er det viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som komiteen skal legge spesiell vekt på, er vedlagt i sin helhet

  • To referanser (navn og kontaktinformasjon)
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Ingeborg Hartz
Tittel: Direktør
Telefon: 97703853
Arbeidssted
FORSKNING, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigsgate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen