Kort om arbeidsgiver

Ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold er det ledig 100%  fast stilling for lege i spesialisering (LIS) fra 01.08.20.

Mikrobiologisk avdeling betjener rekvirenter i og utenfor sykehus i Vestfold og Telemark og utfører årlig cirka 690.000 analyser.
Avdelingen er utdanningsinstitusjon gruppe 1 i medisinsk mikrobiologi og har 6,5 legestillinger, herav to stillinger er leger i spesialisering. Avdelingens leger deltar i lørdagsvaktturnus
(for tiden minimum 4-delt). Overlegene deltar i tillegg i bakvaktordning for LIS.
Overlegene har delegert ansvar for definerte fagområder og inngår i
tverrfaglige fagteam sammen med fagansvarlig teknisk personell. Vi har et
aktivt forskningsmiljø, samarbeider bredt med kliniske avdelinger, og legger
til rette for aktiv deltagelse i lokale, nasjonale og internasjonale fagfora.

Vi søker primært lege med  erfaring fra medisinsk mikrobiologi, alternativt utdanningskandidat i infeksjonsmedisin i behov av
mikrobiologitjeneste.

Vi ber om at "Søknadsblankett for legestillinger" fylles ut og legges ved søknaden som vedlegg. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk arbeid i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/LiS1
 • Søker må gjerne ha klinisk erfaring, dog ikke nødvendig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons,- formidlings- og samarbeidsevner på tvers av profesjoner
 • Håndtere høyt tempo
 • Arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Velfungerende LiS-utdanning ved avdelingen
 • Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø med høy og stabil kompetanse. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med gode buss- og togforbindelser, samt kort avstand til Oslo. For mer informasjon om Vestfold, se Visit Vestfold 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Bodil Tidemand Ruud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90653654
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk, Mikrobiologi - fagressurs
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg