Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk avdeling er del av Medisinsk klinikk og har 21 senger, hvorav 12 er tilknyttet egen slagenhet.  Avdelingen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for hele Vestfold fylke. Avdelingen har 9-delt bakvakt for overleger og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i postarbeid, drift av dagenhet og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse.
Nevrologisk avdeling er godkjent utdanningssted for spesialistutdanning i nevrologi, etter gjeldende regler.  Årlig innlegges over 2800 pasienter, hovedsakelig tiltrengende akutt omsorg. Dagenheten behandler 1300 pasienter og poliklinikken har ca 9000 konsultasjoner årlig. Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet på øvrige avdelinger på sykehuset.  Avdelingen har moderne utstyr for ultralyd halskar, EEG, nevrografi og for kontroll av DBS.

Det er nå ledig vikariat som Lis fra 9. november 2020, ut august 2021, med muligheter for forlengelse.

Søkerne bes om å legge ved Legeforeningens «Søknadsblankett legestillinger». 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege, gjerne innen nevrologi
 • Gjennomført norsk turnustjeneste (LIS 1)
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege  

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt. 
 • Pasientorientert, hyggelig og gode samarbeidsevner.
 • Trives med, og mestrer meget godt selvstendig arbeid og høyt tempo.
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig, for å sikre forsvarlig yrkesutøvelse.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kennet Idland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 33 34 20 00
E-post: kennet.idland@siv.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF - Nevrologisk avdeling, Medisinsk Klinikk
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg