Kort om arbeidsgiver

Seksjonen har ledig nyopprettet fast stilling som overlege ved Regional spesialpoliklinikk.

Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemming/autisme i befolkningen over 16 år. Seksjonen har i tillegg til regional spesialpoliklinikk, to døgnenheter med til sammen 12 sengeplasser, opptaksområde er Helse Sør Øst.  Seksjonen drifter også Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse. Seksjonen er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.
For mer informasjon om seksjonen, se vår hjemmeside. 

Seksjonens side på Facebook: PuaOUS

To referansepersoner oppgis i søknaden.

Innehaver av stillingen må påregne noe reisevirksomhet, også med overnatting.

Ordinær politiattest kreves fremvist ved ansettelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk utredning og behandling i et tverrfaglig team i tett samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste og kommunen. Utredninger foregår fortrinnsvis ambulant.
 • Overlegen har ansvar for at medisinsk diagnostikk, journalføring og behandling i poliklinikken er i samsvar med gjeldende lover og god klinisk praksis
 • Deltar i fagråd
 • Alle overlegene arbeider i team med psykolog, sykepleier/vernepleier i forhold til utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming/autisme
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen
 • Stillingen innebærer veiledning og opplæring av annet helsepersonell
 • Mulighet for å delta i felles bakvaktsordning sammen med de øvrige seksjonene på Dikemark (for tiden 14-delt)
 • Klinisk arbeid i døgnpostene kan forekomme  

Kvalifikasjoner

 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse 
 • Det kreves norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming/autisme og psykiske lidelser, men dette er ingen forutsetning for å søke på stillingen

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En spennende nyopprettet stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø med hyggelige kollegaer og god ledelse
 • Høyt fokus på fag og kvalitet
 • Hos oss får du faglig og personlig utvikling
 • Vi tilbyr opplæring, veiledning og undervisning i fagfeltet
 • Mulighet for fleksitid
 • Fokus på grundig utredning av pasientene 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Tilleggsutdanning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke Johnsen Mellemsæter
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91569323 / 23066122
Navn: Maria Hagen Engebretsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 47645358 / 23066123
Arbeidssted
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme,Oslo universitetssykehus HF
Verkensveien 19
1385 ASKER