Kort om arbeidsgiver

Nordstrand enhet, BUP Syd, har en nyopprettet ledig overlegestilling for spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

BUP Syd har tilholdssted på Mortensrud i nye lokaler, samlokalisert med Søndre Oslo DPS. BUP Syd består av generalistenhetene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og små, DBT-behandling, OCD-behandling, spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi. Ansatte fra Nordstrand enhet deltar aktivt i disse teamene, og har slik mulighet for faglig fordypning som supplement til generalistvirksomheten.
Nordstrand enhet sitt opptaksområde er bydel Nordstrand med nær 12000 barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet er tverrfaglig basert og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skoler, PPT og fastleger. Enheten og bydelen har faste samarbeidsstrukturer, i tillegg til fleksibelt samarbeid rundt våre pasienter, som vi utvikler sammen med bydelen.
Nordstrands barnebefolkning har vokst kraftig de senere år og enhet Nordstrand har siste år hatt en betydelig økning i antall ansatte. Vi har nå 19 kliniske stillinger, hvorav fire overleger og to LIS. Enheten har god spesialistdekning. Vi har et ivaretagende arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets fagutvikling.
Vi vektlegger breddekompetanse i barne- og ungdomsfeltet, og ønsker en kollega med engasjement for de varierte problemstillingene man møter i en BUP.  Samtidig ønsker vi at våre spesialister har spesialisert kompetanse eller interesse for å fordype seg, og kan inngå i og styrke seksjonens matrisefunksjoner. Vi søker en person med interesse for og evne til deltagelse i enhetens faglige utvikling, og med engasjement for arbeidsmiljøet.

Da vi ønsker å avklare ansettelser før sommerferien settes relativt kort søknadsfrist.


Arbeidsoppgaver

 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Samarbeid med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Kvalitetssikring av pasientforløp
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og andre
 • Deltagelse i felles utviklingsarbeid
 • Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp for våre bydeler, med rullerende vakter i arbeidstiden 08.00-15.30 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk
 • Erfaring med, ferdigheter i og forståelse for egen rolle i samarbeid med og veiledning til kolleger og samarbeidspartnere 
 • Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må forelegges ved ansettelse
 • Søker må beherske norsk språk muntlig og skriftlig flytende  
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Åpen, fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • Sosial og omgjengelig
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • God og stabil arbeidskapasitet
 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kollegaer
 • Spennende oppgaver i et stort, allsidig og tverrfaglig miljø
 • 40 timers arbeidsuke og fleksitidsordning
 • Mulighet for faglig fordypning i seksjonens spesialiserte team
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Gode kollektivmuligheter (T-bane, buss) og mulighet for leie av garasjeplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Trude Asting
Tittel: Enhetsleder / Psykologspesialist
Telefon: 23023000
E-post: trude.asting@ous.hf
Navn: Bjørg Elisabeth Haugen Schorre
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver / Overlege
Telefon: 90709582
E-post: uxbesc@ous-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Nordstrand
Helga Vaneks vei 6
1281 Oslo