Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har lokalt opptaksområde på 170 000 innbyggere. Innen endokrinologi dekkes oppfølging av gravide
diabetikere sent i svangerskapet som områdefunksjon for 550 000, mens
"spesiell" endokrinologi dekker kommunene i tidligere Buskerud og
nærliggende kommuner i Vestfold og Oppland, til sammen 310 000 innbyggere.
Drammen sykehus har gode kommunikasjoner til Oslo og hovedstadsområdet.
Døgnpasienter behandles ved sengepost for nyresykdommer, hematologi, infeksjon og endokrinologi, og ved
medisinsk intensiv ved behov. Ved Medisinsk Poliklinisk Senter er det
etablert egen diabetes- poliklinikk og sykepleierpoliklinikk for
diabetesoppfølging. Medisinsk dagenhet gjennomfører endokrinologiske
tester og koordinerer kontroll- og utretningsforløp. Endokrinologisk
poliklinikk har et velfungerende samarbeid med sykehusets
mamma-/endokrinkirurgiske seksjon, øyeavdeling, nukleær medisinske avdeling og
føde/barsel avdeling.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, isotoplaboratorium og røntgenavdeling med moderne
ultralyd, CT og MR modaliteter samt egen patologisk laboratorium. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår for tiden i avdelingens generelle bakvaktsordning. Det er etablert kardiologisk vaktordning lokalt, og nyrevakt for Vestre Viken. Det er fra september 2020 planlagt gastroenterologisk vakt for Vestre Viken. Avdelingen har alle grenspesialitetene innen indremedisin og et temporært seksjonert klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen grenspesialitetene på dagtid, hverdager.

Avdelingen har tre overlegestillinger i endokrinologi og lege under grenutdanning.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter avtale. 

Kvalifikasjoner

Spesialist i endokrinologi og indremedisin. Klinisk kompetanse og erfaring innen fagområdet vektlegges.
Søkere med akademisk erfaring og interesse oppfordres til å søke.   

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker søker med gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr

Det er startet bygging av nytt Drammen sykehus, med forventet innflytting våren 2025, Den som ansettes vil ta del i overgangen til nytt sykehus og kan bidra til utvikling av ny organisering for medisinsk avdeling. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristian Selvig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 03525
Navn: Stina T Sollid
Tittel: Overlege
Telefon: 03525
Navn: Karianne Høstmark
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92269101
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen