Om oss
Kvæfjord kommune ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret Borkenes er det 20 km til festspillbyen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Kommunen har ca 3.000 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.
Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

Om stillingen
Legetjenesten i Kvæfjord består pr. i dag av 4 fastlegehjemler og LIS1 samt støttefunksjoner. Legekontoret er drevet av kommunen. Kvæfjord kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med Harstad og Lødingen utenom kontortid. Kommunen har ordning med kollegial fraværsdekning. Legekontoret benytter SystemX, og er tilknyttet Norsk Helsenett. Vi har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling med øvrige enheter i helse – og omsorgsavdelingen.

Vi lyser nå ut stilling som fastlegevikar for perioden 01.09.20 – 31.08.21

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedfunksjoner:
 • Vikar for fastlege med liste på maks 750 pasienter
 • Øyeblikkelig hjelp dagtid
 • 24-delt interkommunal legevakt i samarbeid med Harstad og Lødingen fra kl 15.30
 • Mulighet for offentlig helsearbeid inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjonskrav
 • Autorisert lege i Norge som behersker flytende norsk både muntlig og skriftlig
 • Rett til refusjon fra Helfo
 • Relevant arbeidserfaring
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • List opp kvalifikasjonskrav og eventuelt ønskede personlige egenskaper
Vi tilbyr
 • Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
 • Tilrettelegging for spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Godt og bredt kollegialt miljø.
 • Jevnlige internundervisninger for faglig oppdatering
 • Varierte oppgaver
 • Erfarne medhjelpere
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Dekning av flyttegodtgjørelse etter reglement
 
Som kommunalt ansatt skjer tilsetting ellers på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. En tilsetting vil gjøres betinget ved at det leveres utfylt skjema for MRSA, samt tilfredsstillende politiattest ihht. Lov om helsepersonell §20A. Dette må framlegges før tiltredelse. Vi ber om at det leveres CV, og personlig søknadsbrev på minimum ½ A4-side samt tre referanser av nyere dato ved søknaden.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysninger ved kommuneoverlege Thomas Bakkeid på tlf: 77 02 34 00
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kvæfjord kommune
Kontaktperson
Navn: Thomas Bakkeid
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 77 02 34 00
Arbeidssted
Borkenes legesenter
Markveien 4
9475 BORKENES