Kort om arbeidsgiver
Er du, eller vil du bli spesialist i allmennmedisin, ha forutsigbare og gode rammer under spesialiseringen?
Da skal du søke på stilling som ALIS i kommunehelsetjenesten i ETS. Tjeldsund kommune lyser ut utdanningsstilling for lege i spesialisering (ALIS) med oppstart snarest eller etter avtale.
Tjeldsund kommune tilbyr en og god strukturert spesialistutdanning. Utdanningsløpet er over minimum 5 år
(4 år i kommunen og 1 år på sykehus). Legen blir tilsatt i en utdanningsstilling med fast lønn i 4 år. Det er tilsatt egne legevaktleger. ALIS-stillingen har derfor liten belastning hva gjelder denne type oppgaver. Det vil kunne være aktuelt både fastlønn eller som næringsdrivende. For lege i spesialiserng
(ALIS) vil lønn være kr 850 000 per år samt andel av pasientinntekt.
Listestørrelse er på 550 pasienter med mulighet for utvidelse.
Kvalifikasjonskrav
  • Profesjonsstudium i medisin
  • Autorisasjon som lege med godkjent LIS1
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt
Vi forventer at den som tilsettes
  • Har gode kommunikajsons- og samarbeidsevner, er engasjert og tar initiativ
  • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
  • Er løningsfokusert og utviklingsorientert
  • Har evne til å motivere og engasjere kollegaer og andre samarbeidspartnere
Språkkunnskap
Arbeidstakere må beherske norsk muntlig og skriftlig(evt.et annet skandinavisk språk)
Samisk kultur- og språkforståelse hos kvalifisert søker vil være en fordel.
Søknad og informasjon
Tjeldsund kommune benytter elektronisk søknadsprosess, søknad må derfor sendes elektronisk via denne siden, stilling "allmennlege i spesialisering". Attester og vitnemål kan ikke legges ved søknad, men må tas med til et eventuelt intervju.
Tjeldsund kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.
Søkere kan bli offentliggjort på søkerliste selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med Tjeldsund kommune på telefon 77 08 95 00.
Spørsmål om stillingen rettes til kommuneoverlege Nadezda Wessel, telefon 915 15 954, eller e-post: nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no.
Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer.
Ved tilsetting må politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Tjeldsund kommune
Kontaktperson
Navn: Nadezda Wessel
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91515954
E-post: Nadezda.Wessel@tjeldsund.kommune.no
Arbeidssted
Evenskjer
Revegårdsveien 10
9440 EVENSKJER