Oppfølgingsenheten Frisk er en profesjonell og markedsorientert leverandør av spesialisthelsetjenester og arbeidsinkludering. Vi leverer spesialisthelsetjenester for Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt Norge, og dekker fagområdene smerte, overvekt og arbeidsrettet rehabilitering, samt arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon. Vi jobber for å skape fremtidens helsevesen, og søker en lege med digital kompetanse/interesser som kan bidra i denne utviklingen.
 
Våre avtaler innen fagområdene smerte og overvekt omhandler både utredning og dagrehabilitering av begge pasientkategorier. Arbeidet er organisert i tverrfaglige team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og jobbspesialist.
 
Vi søker fortrinnsvis en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, men spesialist i allmenn medisin eller annen relevant spesialitet som har realkompetanse innen tjenesteområdene, vil også bli vurdert.
 
Det er avgjørende at du liker å jobbe i team, samt at du trives med tverrfaglighet. Du må ha gode språkferdigheter og god evne til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig.
 
Tiltredelse 1.9.2020.
 
Mer informasjon; www.oppfrisk.no
  

Vi tilbyr
 • 80-100 % stilling. Arbeidssted sentralt i Oslo. Noe reising til våre lokasjoner på Innlandet forventes
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • En spennende arbeidsplass i rask utvikling hvor du kan være med å utvikle fagtilbudet
 
Kvalifikasjoner/krav til dokumentasjon
 • Norsk autorisasjon som legespesialist/lege
 • Attester fra tidligere arbeidsforhold
 • CV og evt. publikasjonsliste vedlegges søknaden
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner
 
Personlige egenskaper
 • Det kreves gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor grad av fleksibilitet og evne til å tilpasse deg endringer
 • Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet og interesse for fagområdene vil bli vektlagt

 
For nærmere informasjon, kontakt
Hege-Anita Bakkejord
Daglig leder
Spesialisthelsetjenester
(+47) 90223235

Trygve Fredrik Moe
Fagansvarlig lege rehabilitering
(+47) 92845382

Søknad med tilhørende vedlegg sendes:
Hege-Anita Bakkejord, Oppfølgingsenheten Frisk, Wergelandsveien 1, 0167 Oslo eller på e-post hege-anita.bakkejord@oppfrisk.no

Søknadsfrist 14 juni 2020
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oppfølgingsenheten frisk
Kontaktpersoner
Navn: Hege-Anita Bakkejord
Tittel: Daglig leder, spesialisthelsetjenester
Telefon: (+47) 90223235
E-post: hege-anita.bakkejord@oppfrisk.no
Navn: Trygve Fredrik Moe
Tittel: Fagansvarlig lege rehabilitering
Telefon: (+47) 92845382
E-post: trygve.moe@oppfrisk.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Oppfølgingsenheten Frisk v/Hege-Anita Bakkejord
Wergelandsveien 1
0167 OSLO

Send søknad på mail
Arbeidssted
Wergelandsveien 1-3
0167 OSLO