Kort om arbeidsgiver

Døgnseksjonen ved Distriktpsykiatrisk senter på Kongsvinger har ledig fast overlegestilling fra 1.september 2020.

Vi søker etter spesialist i psykiatri.

Stillingen er administrativt underlagt seksjonsleder ved døgnseksjonen og faglig underlagt medisinskfaglig rådgiver.

DPS Kongsvinger har et ambulant akutteam (AAT) med egen overlege og psykologspesialist. Det er et godt etablert samarbeid mellom AAT og døgnseksjonen. Totalt har DPS Kongsvinger 6 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger.

Døgnseksjonen har en overlegestilling, en LIS og en psykologspesialist som det samarbeides tett med i pasientbehandlingen. Avdelingen har 14 senger.

Fra januar 2021 får DPS større opptaksområde, og det vil da være seks kommuner som ligger innenfor opptaksområdet.  

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst. DPS Kongsvinger ligger kun èn times kjøring fra Oslo og det er god togforbindelse mellom Kongsvinger og Asker, og under en time fra Värmland i Sverige.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn.

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker deg som ønsker å ta del i arbeidet med å videreutvikle behandlingstilbudet ved seksjonen. Det innebærer blant annet at du har ansvaret for:
 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø
 • Deltagelse i intern og ekstern undervisning/veiledning inkl. veiledning til LIS
 • Å forholde deg til gjeldende føringer fra divisjonen 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i psykiatri
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Det er en fordel med erfaring fra behandling av målgruppen psykoseproblematikk/almen psykiatri og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn.

Personlige egenskaper

 • Ha engasjement til å prege utviklingen av avdelingen som helhet
 • Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer
 • Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team 

Vi tilbyr

 • Godt, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Dagarbeidstid, ingen vaktbelastning
 • Ukentlige legemøter
 • Tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet.
 • Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole- og fritidsordninger, rimelige boliger etc. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Sidsel Trovåg
Tittel: Knst. seksjonsleder
Telefon: 62887530
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Kongsvinger døgn, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 KONGSVINGER