Kort om arbeidsgiver
Ledig stilling ved Døgnavdelingen ved Psykiatrisk senter Mo i Rana. Ledig stilling 100% som LIS i psykiatri. Stillingen inngår som en del av behandlerstaben ved avdelingen, som forøvrig består av psykologspesialist, psykiater og LIS 2/3. 
Avdelingen har 25 årsverk som er besatt og for øvrig består av psykiatriske sykepleiere, sosionomer, og annet helsepersonell.

Avdelingen drives som en almennpsykiatrisk døgnavdeling, og inngår som et av flere tilbud i voksenpsykiatrien ved Psykiatrisk senter. Døgnavdelingen har Helgelandsfunksjon, det vil si totalt 78 000 innbyggere. Avdelingen har nært samarbeid med Ambulant akutteam om blant annet krise/akuttsenger.
DPS Mo i Rana består av foruten Døgnavdeling for voksne, AAT,VOP, BUP, HAB, Rusavdeling og LAR tjeneste. FACT team og IPS er etablert.
De øvrige avdelinger har egne overleger og psykologspsialister. DPS Mo i Rana har nærmere 100 ansatte.
Psykiatrisk senter er godkjent for 2 år innen spesialiteten psykiatri
Døgnavdelingen er søkt som fordypningsområde. LISordningen i Helgelandssykehuset er redegjort for på foretakets hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Studentveiledning
 • Bistå andre avdelinger i senteret ved behov
 • Delta i forvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinstudium og turnustjeneste
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Strukturert
 • Ønsker å jobbe i team

Vi tilbyr

 • •Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • •Klinisk veiledning lokalt ved DPS-et og mulighet for psykoterapiveiledning via Nordlandssykehuset i Bodø
 • •Internundervisning og undervisning fra Nordlandssykehuset via telematikk
 • •God tilrettelegging for spesialistforløp
 • •Lønns- og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtaler
 • •Foretaket har avtale om IA (Inkluderende arbeidsliv)
 • •God pensjonsording

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Ole Konrad Thomassen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91589455
Arbeidssted
Døgnavd. for voksne MiR, Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Mo i Rana
8607 Mo i Rana